Vastgoed & huurrecht

Advocaat vastgoedrecht en advocaat huurrecht in Eindhoven

Als advocaat vastgoedrecht en advocaat huurrecht adviseren wij u als ondernemer bij vragen en problemen over bouwrecht, koop en verkoop van bedrijfsonroerend goed en huurcontracten. Ook kunnen wij uw overeenkomsten opstellen of beoordelen. Wij zijn als advocaten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van vastgoedrecht en huurrecht. Hierdoor kunnen we snel en doelgericht werken aan een uitkomst op maat. Een procedure voeren we – indien nodig – ook voor u.

In geen enkel ander specialisme is er sprake van zoveel samenwerkende partijen met elk hun eigen belangen. Een veel gevraagde dienst aan onze advocaten voor vastgoed is het opstellen van juridische documenten omtrent huur en verhuur van bedrijfsruimten. Ook het oplossen van conflicten tussen huurder en verhuurder is voor ons dagelijks werk.

Gespecialiseerde advocaten

FAQ's over Huurrecht

Wat wordt verstaan onder middenstandbedrijfsruimtes?

Het gaat hierbij om huurovereenkomsten voor de detailhandel en de horeca, bijvoorbeeld voor het huren van een winkel of restaurant (“de zgn. 7:290-bedrijfsruimtes”). Huurovereenkomsten voor het huren van een kantoor vallen niet onder deze categorie. Dat is de zgn. 7:230 overige bedrijfsruimtes.

De bescherming van de huurder van middenstandbedrijfsruimtes is sterk. De redenering is dat een huurder vaak veel moet investeren in het pand en dat de huurder sterk afhankelijk is van de locatie, waardoor verhuizen naar een ander pand soms gewoon onmogelijk is. Om de huurder daartegen te beschermen zijn er opnieuw een aantal strikte en beschermende regels in het leven geroepen.

Wat is “indeplaatsstelling”?

Verhuurders van bedrijfsruimtes waar een winkel in is gevestigd, die geconfronteerd worden met een huurder die van het huurcontract af wil omdat hij zijn bedrijf heeft verkocht, en daarom een nieuwe huurder introduceren, hoeven dat niet zomaar te accepteren. Maar als de verhuurder zijn medewerking weigert op onredelijke gronden, dan kan de huurder aan de rechter vragen om in te grijpen. Iedere huurder van een middenstandsbedrijfsruimte heeft namelijk het zogenoemde recht van indeplaatsstelling. Dat recht van indeplaatsstelling is dwingend vastgelegd in het huurrecht bedrijfsruimte: het kan dus niet in het huurcontract worden ‘weggecontracteerd’. Bij indeplaatstelling is geen sprake van een nieuwe huurovereenkomst bedrijfsruimte, maar van voortzetting van de bestaande huurovereenkomst. Dat betekent dus dat de huurprijs hetzelfde blijft.

Wanneer is sprake van dringend eigen gebruik?

De verhuurder die het verhuurde zelf dringend in gebruik wenst te gaan nemen kan op die grond de huurovereenkomst opzeggen. Anders dan vaak gedacht wordt, hoeft het niet per se de verhuurder zelf te zijn die het verhuurde in gebruik wenst te gaan nemen. Op deze opzeggingsgrond kan ook een beroep worden gedaan door de verhuurder als zijn geregistreerde partner, een bloed- of aanverwant in de eerste graad of een pleegkind het gehuurde persoonlijk in gebruik wil gaan nemen.

Een ander veel voorkomend misverstand is dat “dringend” betekent dat er sprake moet zijn van haast. Het gaat echter niet om een urgentie in de tijd. Het gaat erom dat het eigen gebruik door de verhuurder van de bedrijfsruimte voor hem van wezenlijk belang is.

Als de verhuurder voornemens is om de bedrijfsruimte in plaats van winkelruimte (dus bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW) als kantoorruimte te gaan gebruiken in de zin van artikel 7:230a BW dan staat dat nieuwe, andere gebruik niet in de weg aan een beroep op de opzeggingsgrond van dringend eigen gebruik.

Nova

Advocaat vastgoedrecht en huurrecht: Hoe herkent u een expert?

 • Bij een vakkundig advocatenkantoor voor vastgoedrecht, zijn de advocaten gespecialiseerd. Dit wil zeggen dat ze werken in niet meer dan twee juridische vakgebieden;
 • Een goede advocaat huurrecht heeft zakelijk inzicht, zodat hij uw ondernemersbelangen begrijpt;
 • Een goede advocaat legt juridische regels en wetten begrijpelijk uit;
 • Een expert komt snel tot de juiste oplossingen voor uw uitdaging.

Kennismaken

Vastgoed & huurrecht

Advocatenkantoor vastgoed- en huurrecht gespecialiseerd in bedrijfsruimten

Op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in onroerend goed? Onze expertise ligt hierbij op de volgende vlakken:

 • Opstellen van huurcontracten of deze beoordelen op juridische juistheid
 • Het opstellen van algemene bepalingen of deze beoordelen op juistheid. Algemene bepalingen bevatten vaak tot meer dan 27 hoofdstukken, die op hun beurt ook weer zo’n 10 subpunten kunnen bevatten. Niet verbazend dus dat niet juist opgestelde bepalingen tot grote discussies kunnen leiden.
 • Conflicten tussen partijen tijdens de bouw, zoals beleggers, banken en aannemers oplossen
 • Conflicten oplossen met niet-betalende debiteuren
 • De afhandeling van incasso trajecten
 • Het voortijdig beëindigen van een huurovereenkomst en ontruiming
 • Conflicten tussen ondernemers en pandeigenaren oplossen, zoals over onderhoudsverplichtingen of huurverhogingen
 • Appartementsrechten bij splitsing van een pand
 • Conflicten of vragen over erfpacht

Een advocaat huurrecht wordt ook wel een advocaat contractenrecht bij uw huurpand genoemd. Voor een kooppand kunt u terecht bij een advocaat vastgoedrecht.

Advocatenkantoor in Eindhoven gespecialiseerd in vastgoedrecht en huurrecht

Ook al heeft de overheid recentelijk stappen gezet om het vastgoedrecht eenvoudiger te maken door wetten te versimpelen, het blijft vakwerk. Voor uw beeldvorming: waar de omgevingswet voorheen uit 5000 artikelen bestond, is deze nu gebundeld tot 350 wetsartikelen (bron: Rijksoverheid). De overheid stelt dat het zo eenvoudiger is geworden ruimtelijke projecten te starten. Eenvoudiger? Ja, dat zeker! Maar echt eenvoudig? U mag het zeggen!

Met name in de bouwpraktijk leiden vaststellingscontracten nogal eens tot procedures. Zorgvuldige, concrete, en voornamelijk begrijpelijke formuleringen kunnen dit voorkomen. Deze kwaliteitseis geldt voor al onze vastgoedcontracten. Als vastgoedrecht advocaat moet je dus van goeden huize komen om die meerwaarde te kunnen bieden waar u, als ondernemer in onroerend goed, recht op heeft. En om u producten te kunnen leveren waar u op kunt vertrouwen. Wij begrijpen uw zorgen: een blunder op dit vlak kan immers het einde van uw onderneming betekenen.

Gratis kennismakingsgesprek

|

“4 sterren: goede service, goed behandeld”

De snelheid waarmee stukken gelezen werden, de duidelijkheid in het scheiden van hoofdzaken en bijzaken, het overleg over de stappen die gezet moeten worden, de rust en uitstraling voor tijdens en na de zitting, de deskundigheid en optreden ter zitting heb ik als zeer prettig ervaren.

Jeugdzorg Brabant 

|

“Uitstekend”

Ik kan alleen maar zeggen dat ik super geholpen ben het medeleven in mijn zaak en als mens ik zeer waardeer de manier dat jullie mij geholpen hebben ga ik dus zeker niet vergeten daarvoor dank ik jullie dat er ook nog mensen zijn die gewoon naar je luisteren jullie zijn in mijn ogen gewoon toppie in mijn woorden.

Bart

Wij stellen aan u voor

Onze gespecialiseerde advocaten

Leg uw vraag aan ons voor

Wij geven binnen 1 werkdag reactie

Neem contact op

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven

Postbus 831
5600 AV Eindhoven
Route

Claassen Advocaten