Ondernemingen

Advocaten gespecialiseerd in ondernemingsrecht

Als advocaten gespecialiseerd in ondernemingsrecht adviseren en procederen wij onder andere over aandeelhoudersgeschillen, fusies en overnames, herstructureringen, samenwerkingsovereenkomsten en bestuurdersaansprakelijkheid. Hiertoe verdiepen wij ons niet alleen in de toepasselijke wetgeving maar ook in u en uw bedrijf, zodat wij u op maat kunnen adviseren en ondersteunen. Een bezoek aan uw onderneming vinden wij vanzelfsprekend. Wij zijn op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het bedrijfsleven en ons vakgebied.

Gespecialiseerde advocaten

FAQ's over Ondernemingsrecht

Wat is een aandeelhouders-overeenkomst?

Indien sprake is van een B.V. met meer dan één aandeelhouder, kunnen er naast de Statuten veelal ook afspraken tussen de aandeelhouders vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst. De afspraken die daarin worden opgenomen mogen dat zelfs in strijd zijn met de Statuten of de geldende wettelijke regelingen. Zo kan bv worden afgesproken dat een andere regeling geldt voor de overdraagbaarheid van aandelen dan in basis in de Statuten beschreven.

Let op; het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst is maatwerk. Laat u dus goed informeren over welke zaken u precies nadere afspraken wilt maken en welke niet.

Wat doet de Kantonrechter?

De Kantonrechter behandelt hoofdzakelijk geschillen m.b.t. geldvorderingen tot € 25.000,–. Daarnaast worden door hem geschillen op het gebied van het arbeidsrecht, huurrecht en consumentenrecht beslecht, ook als het belang het bedrag van € 25.000,– te boven gaat. Bij zaken die de Kantonrechter behandelt is vertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht, maar dat is over het algemeen wel aan te raden.

Wat is een kort geding?

Een kort geding kan worden gestart m.b.t. allerlei geschillen die een spoedeisend karakter hebben en waarbij een de eisende partij meent dat de voorzieningen rechter een zgn. “voorlopige voorziening” moet treffen. Het gaat vaak om een verbod om iets te doen dat worden gevorderd of juist om iets te laten.

Aangesloten bij onderstaande kwaliteitsregisters van mediators en advocaten verenigingen

Nova

Onze advocaten ondernemingsrecht recht helpen u bij…

Bij onze advocaten ondernemingsrecht recht kunt u terecht voor onder meer voor vragen over:

 • Aandeelhouders- en/of bestuursvergaderingen
 • Aandeelhouders- en/of bestuursbesluiten
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Beëindigen van een vof of een bv
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Corporate governance
 • Environment Social Governance (ESG)
 • Faillissement
 • Fusie en overnames
 • Herstructureringen
 • Samenwerkingsovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld een vof-overeenkomst of een aandeelhoudersovereenkomst
 • Tegenstrijdig belang
 • Toezicht
 • Vertegenwoordiging
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid onderneming

Ondernemingen

Ondernemingsrechtadvocaten

De zogenoemde kapitaalvennootschap (bv of nv) is een prachtig juridisch instrument om het ondernemen makkelijker te maken. Juridisch gezien kan het ondernemingsrecht tamelijk complex zijn. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen bijeen- en oproepen van een aandeelhoudersvergadering? Waarom is voormeld verschil überhaupt relevant? Wij leggen u dit graag uit.

Onze klanten zijn ondernemers in allerlei soorten en maten. Zo adviseren wij bijvoorbeeld ondernemingen op het gebied van transport, zorg, onderwijs, bouw, food, etc, maar ook bedrijven welke zeer hoogwaardige technische producten ontwikkelen en produceren.

|

“Meester Ong is fantastisch”

Via Google was ik als werkgever op zoek naar een advocaat/advocatenkantoor in Eindhoven dat gespecialiseerd is in arbeidsrecht en Claassen Advocaten had de beste recensies, dus was de keuze snel gemaakt. Een afspraak gemaakt en ik werd zeer goed bijgestaan door meester Ong, een meester in zijn vak, uitermate duidelijk in zijn communicatie en zoekt uit alles uit tot in detail.

Mehdi

|

“Verstand van zaken”

Ik heb zeer goede ervaring van Claassen Advocaten! Net name van mevrouw Broers die mijn zaken heeft gedaan. Door haar expertise heb ik al mijn rechtszaken gewonnen. Ze weet waar ze over praat, is zeer professioneel en kan alles onderbouwen wat ze zegt. Gewoon een top! Advocaat.
Als ik ooit weer een advocaat nodig zou hebben zou ik meteen weer met Claassen Advocaten contact opnemen. Onder één voorwaarde dat ik mevrouw Broers weer krijg.

Tommy 

Wij stellen aan u voor

Onze gespecialiseerde advocaten

Leg uw vraag aan ons voor

Wij geven binnen 1 werkdag reactie

Neem contact op

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven

Postbus 831
5600 AV Eindhoven
Route

Claassen Advocaten