Verloop Echtscheidingsprocedure

Het verloop van een echtscheidingsprocedure

Stap voor stap uitgelegd

Heeft u besloten om te gaan scheiden en vraagt u zich het volgende af: ‘ volwassen scheiden hoe gaat dat?’
Hoe scheiden in zijn werk gaat, is afhankelijk van de situatie die voor u geldt. Er zijn twee verschillende mogelijk situaties:

A. Het verzoek tot echtscheiding wordt door één van de echtgenoten ingediend
B. Het verzoek tot echtscheiding wordt door beide echtgenoten samen ingediend

Nova

A. Verzoek tot echtscheiding door één van de echtgenoten

Verloop echtscheidingsprocedure in 6 stappen

Stap 1: verzoek tot echtscheiding
Het verzoek tot echtscheiding wordt door één van de echtgenoten ingediend bij de rechter. Hierin staat het verzoek om de echtscheiding uit te spreken. Ook het verzoek om nevenvoorzieningen te treffen, is hier onderdeel van. Denk aan:

Verloop Echtscheidingsprocedure

Stap 2: exploit van betekening
Als een verzoek tot echtscheiding bij de rechter wordt ingediend, moet dit verzoek door een deurwaarder worden betekend aan de andere echtgenoot. Dit is een officiële bekendmaking aan de echtgenoot.
In het exploit van betekening staat op welke datum de advocaat van de andere echtgenoot schriftelijk mag reageren op de inhoud van het verzoekschrift. Het betekeningsexploit moet naar de rechtbank worden gestuurd.

Stap 3: verweerschrift
De advocaat van de andere echtgenoot reageert op de inhoud van het verzoekschrift met een zogenaamd verweerschrift. Daarin mag hij ook zelf verzoeken doen. Een verweerschrift mag alleen door een advocaat worden ingediend.

Stap 4: bepalen datum mondeling behandeling
De rechter bepaalt een datum voor een mondelinge behandeling. Daarover krijgen de advocaten een brief waar ook in staat welke gegevens er nog naar de rechtbank gestuurd moeten worden. Die gegevens moeten binnen 10 dagen voor de behandeling bij de rechtbank binnen zijn.

Stap 5: mondelinge behandeling bij rechter
Advocaten en echtgenoten gaan voor de mondelinge behandeling naar de rechtbank. Op de zitting mag niemand anders aanwezig zijn dan de echtgenoten en hun advocaten. Als er minderjarige kinderen in de scheiding betrokken zijn, is er ook iemand van de Raad voor de Kinderbescherming bij. Aan het einde van de behandeling geeft de rechter aan op welke datum de beslissing waarschijnlijk wordt genomen.

Stap 6: beslissing rechter
De rechter heeft een beslissing genomen en stuurt die naar de advocaten van de echtgenoten toe.

B. Verzoek tot echtscheiding van beide echtgenoten

Verloop echtscheidingsprocedure in 2 stappen

Stap 1: verzoek tot echtscheiding
De echtgenoten maken samen afspraken over de gevolgen van de echtscheiding en leggen deze vast in een overeenkomst (convenant). Een gemeenschappelijk verzoek om de echtscheiding uit te spreken wordt samen met dit convenant ingediend bij de rechter. Als er sprake is van minderjarige kinderen, moet er ook een ouderschapsplan meegestuurd worden.

Stap 2: uitspreken echtscheiding
Ongeveer 6 tot 8 weken later wordt de echtscheiding uitgesproken. Daarvoor hoeven de echtgenoten en hun advocaat niet naar de rechtbank. Als de kinderen 12 jaar of ouder zijn, krijgen zij een brief van de rechtbank met de uitnodiging om naar de rechtbank te komen en/of een brief te schrijven zodat zij hun mening kunnen laten horen.

C. Totstandkoming van de scheiding

De echtscheiding komt nog niet tot stand door de beslissing van de rechter. De echtscheiding komt tot stand op de datum waarop de beslissing ingeschreven is in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar de echtgenoten trouwden.

De advocaten zorgen voor die inschrijving in de registers van de burgerlijke stand. Daarvoor is het nodig dat de echtgenoten ieder een verzoek tot inschrijving van de echtscheiding ondertekenen dat ze van hun advocaat krijgen.

Tegen een beslissing over de echtscheiding en de nevenvoorzieningen staat drie maanden na de datum van de beslissing hoger beroep open.

Beide echtgenoten moeten verklaren dat ze tegen de echtscheiding geen hoger beroep zullen instellen als ze willen dat de echtscheiding (niet tegen de nevenvoorzieningen) binnen die drie maanden wordt ingeschreven.

Doen ze dat niet dan kan een van de echtgenoten om inschrijving vragen als de termijn van drie maanden is verstreken en er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld.

Gratis kennismakingsgesprek

Wij stellen aan u voor

Onze gespecialiseerde advocaten

 

Charlotte van Beukering-MichielsenSacha Ruijs-Kreté

 

 

 

Annemarie BroersLaura Warbroek

Leg uw vraag aan ons voor

Wij geven binnen 1 werkdag reactie

Neem contact op

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven

Postbus 831
5600 AV Eindhoven
Route

Claassen Advocaten