Partneralimentatie

Partneralimentatie

Partneralimentatie is een periodieke uitkering die de ene ex-partner aan de andere ex-partner geeft. Het bedrag is bedoeld om in de kosten van levensonderhoud van de ex-partner te voorzien. De mediator of advocaat kan u helpen om te achterhalen of u in aanmerking komt voor partneralimentatie en wat de hoogte van de partneralimentatie is. Ook bij een eventuele wijziging van de alimentatieplicht staat Claassen Advocaten u graag bij.

Gratis kennismakingsgesprek

Nova

Wanneer heeft u recht op partneralimentatie?

Wanneer er een scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap plaatsvindt, dan kan het zomaar zo zijn dat één van de ex-partners niet voldoende inkomsten heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien. Bijvoorbeeld omdat deze partner zelf geen inkomen uit werk heeft of niet voldoende verdient.

Wanneer dit het geval is, heeft de ex-partner met meer inkomen de plicht om bij te dragen in het levensonderhoud van de ander. Kortom, de onderhoudsplicht voor de ex-partner blijft bestaan.

Gratis kennismakingsgesprek

Partneralimentatie

Partneralimentatie berekenen

Als na het verbreken van de relatie blijkt dat u niet meer kunt rondkomen, is er een kans dat u in aanmerking komt voor partneralimentatie. Bij het bepalen van de hoogte van het alimentatiebedrag wordt rekening gehouden met uw levensstandaard van voorheen. Was de welstand voorheen hoog, dan zal de alimentatie ook hoger zijn dan wanneer de welstand lager was. Ook wordt er rekening gehouden met het levensonderhoud van eventuele kinderen. De kinderalimentatie gaat namelijk altijd voor op de partneralimentatie. Als er na het berekenen van de kinderalimentatie nog financiële ruimte over is, dan kan dit beschikbaar worden gemaakt voor de partner.

De ex-partners kunnen samen de hoogte van de alimentatie vaststellen. Een mediator of advocaat personen- en familierecht van Claassen Advocaten kan u helpen om dit te berekenen. Met de mediator of advocaat kunt u ook andere afspraken maken over de alimentatie zoals bijvoorbeeld afkoop van alimentatie. Het alimentatiebedrag wordt dan vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst bij de notaris of in het echtscheidingsconvenant. Het echtscheidingsconvenant dient u vervolgens samen met echtscheidingsverzoek in bij de rechter.

Komt u er samen niet uit? Ook niet met de hulp van de advocaat die de alimentatie met u doorneemt? Dan kan de rechter beslissen of er recht is op partneralimentatie en wat het alimentatiebedrag moet zijn. De rechter houdt bij de berekening onder andere rekening met het inkomen en de woonkosten. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met de draagkracht van de onderhoudsplichtige.

Ieder jaar vindt er een indexering plaats van het door de rechter vastgestelde alimentatiebedrag maar ook van afgesproken alimentatie. De alimentatie stijgt mee met de gemiddelde loonstijging.

Hoe lang duurt het recht op partneralimentatie?

Vanaf 1 januari 2020 duurt de alimentatie in beginsel 5 jaren. Op die 5 jaren zijn een aantal uitzonderingen in de wet opgenomen. De hoogte van de alimentatie kan na verloop van tijd gewijzigd worden door beide ex-partners. Er kan via een advocaat een verzoek gedaan worden aan de rechtbank om de alimentatie te wijzigen of op nul te zetten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de financiële draagkracht van de alimentatieplichtige verslechtert. Andere factoren die de partneralimentatie kunnen beïnvloeden zijn werkloosheid, gewijzigd inkomen, de komst van kinderen of een nieuwe partner, maar ook de stijging van woonlasten.

Partneralimentatie eindigt ook als:

  • één van de ex-partners overlijdt.
  • De alimentatie-ontvanger gaat samenwonen, trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.
  • De wettelijk vastgestelde of afgesproken termijn van de onderhoudsplicht naar de ex-partner verstreken is.

Gratis kennismakingsgesprek

Wij stellen aan u voor

Onze gespecialiseerde advocaten

 

Charlotte van Beukering-MichielsenSacha Ruijs-Kreté

 

 

 

Annemarie BroersLaura Warbroek

Leg uw vraag aan ons voor

Wij geven binnen 1 werkdag reactie

Neem contact op

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven

Postbus 831
5600 AV Eindhoven
Route

Claassen Advocaten