Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag

Bij het krijgen van kinderen hoort het recht en de plicht om de kinderen te verzorgen en op te voeden totdat ze 18 jaar zijn. Dit noemen we ouderlijk gezag. In de dagelijkse praktijk betekent het dat de ouders belangrijke beslissingen voor hun kind nemen, bijvoorbeeld over de keuze van een school of medische behandeling. Het betekent ook dat de ouder financieel in het levensonderhoud van het kind voorziet.

Er kan sprake zijn van gezamenlijk ouderlijk gezag of eenhoofdig gezag. Waarbij beide ouders ouderlijk gezag hebben of één van de ouders het ouderlijk gezag heeft.

Nova

Problemen en wijzigingen omtrent ouderlijk gezag

Rondom ouderlijk gezag komen regelmatig geschillen voor. Zo kan er door één van de ouders een verzoek ingediend worden tot eenhoofdig gezag. Ook door een kind vanaf 12 jaar kan er een verzoek tot wijziging van het ouderlijk gezag gedaan worden. Vaak is de rechter nodig om de kwestie te beoordelen en er een uitspraak in te doen. In de meeste gevallen staat het belang van het kind voorop bij de uitspraak.

Gratis kennismakingsgesprek

Ouderlijk gezag

Wanneer is er sprake van ouderlijk gezag?

Volgens de Nederlandse wetgeving staan alle minderjarigen onder gezag. Wie er exact gezag over het kind heeft, heeft onder andere te maken met de burgerlijke staat van de ouders. Kortom, of zij getrouwd of als partners geregistreerd staan of niet.

Ouderlijk gezag bij getrouwde of geregistreerde partners

Bij getrouwde of geregistreerde partners is er sprake van ouderlijk gezag over kinderen die binnen het huwelijk geboren zijn en kinderen die ervoor al door de man erkend zijn. Geregistreerde partners hebben gezag over de kinderen die binnen het geregistreerd partnerschap geboren zijn, op voorwaarde dat de vader de kinderen erkend heeft. Bij kinderen die voor het geregistreerd partnerschap geboren zijn en door de vader zijn erkend, kan er gezamenlijk gezag aangevraagd worden.

Ouderlijk gezag bij ongetrouwde en ongeregistreerde partners

Als de ouders niet getrouwd of geregistreerd zijn, dan heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag. Als de vader ook het gezag wil over de kinderen, zal hij ze moeten erkennen en een verzoek voor gezag indienen bij de rechtbank, samen met de moeder. Treden de ouders na de geboorte van het kind in het huwelijk, dan krijgt de vader ook gezag als hij het kind erkend heeft. Bij een geregistreerd partnerschap is dat ook zo. (art 1:253aa BW)

Ouderlijk gezag bij scheiding of ontbonden partnerschap

Na een scheiding of een ontbinding van het geregistreerd partnerschap blijven beide ouders gezag houden en hebben ze juridisch gezien de verantwoordelijkheid om voor hun kinderen te zorgen.

Beëindiging van gezag

Wanneer er grote problemen spelen tussen de ouders die negatief zijn voor het kind, dan kan het gezag voor één van de ouders eindigen op verzoek van een van de ouders of van de Raad voor de Kinderbescherming. De rechter kan het besluit nemen dat voortaan één van de ouders het ouderlijk gezag zal uitoefenen in het belang van het kind.

Heeft u te maken met vragen of problemen rondom het gezag over de kinderen? Bent u op zoek naar een advocaat ouderlijk gezag? Een familierechtadvocaat van Claassen Advocaten, gespecialiseerd in ouderlijk gezag, kan u hierbij ondersteunen.

Gratis kennismakingsgesprek

Wij stellen aan u voor

Onze gespecialiseerde advocaten

 

Charlotte van Beukering-MichielsenSacha Ruijs-Kreté

 

 

 

Annemarie BroersLaura Warbroek

Leg uw vraag aan ons voor

Wij geven binnen 1 werkdag reactie

Neem contact op

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven

Postbus 831
5600 AV Eindhoven
Route

Claassen Advocaten