Hoofdverblijf kind

Hoofdverblijf van kinderen na een scheiding

Bij een scheiding waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn, moet een ouderschapsplan opgesteld te worden. Hierin staan afspraken rondom de kinderen beschreven. Een punt dat in het ouderschapsplan ook naar voren komt, is de hoofdverblijfplaats. Kortom, de plek waar het kind zijn vaste basis heeft en het adres waarop het kind bij de gemeente ingeschreven staat.

Aangesloten bij onderstaande kwaliteitsregisters van mediators en advocaten verenigingen

Nova

Wat betekent het praktisch en financieel gezien voor de ouders?

De hoofdverblijfplaats van het kind bepalen bij een scheiding is belangrijk voor de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. De ouder waarbij het kind staat ingeschreven kan de kinderbijslag aanvragen en degene die de kinderbijslag krijgt, kan het kindgebonden budget aanvragen. Bij een scheiding waarbij meerdere kinderen betrokken zijn, kiezen ouders er vaak voor om bij elke ouder een kind in te schrijven. Zo komen zij beide in aanmerking voor een kindgebonden budget. Ook de correspondentie vanuit de overheid is gericht aan het hoofdverblijf van het kind, net als die van de dokter, school of tandarts. Er verandert echter niets aan de juridische positie. Die blijft voor de ouders hetzelfde, ongeacht de hoofdverblijfplaats.

Gratis kennismakingsgesprek

Hoofdverblijf kind

Wie bepaalt het hoofdverblijf van het kind?

De beide ouders moeten nadat ze uit elkaar gaan weer de mogelijkheid hebben om zelfstandig hun eigen leven te gaan leiden. Hierbij is het wel belangrijk dat ze rekening houden met elkaar en met hun kind(eren). De ouders bepalen daarom samen waar het hoofdverblijf van het kind zich bevindt. Hierna moeten zij de hoofdverblijfplaats van het kind wijzigen bij de gemeente.

Ook wanneer een kind ouder is dan 12 jaar, mag het kind dit niet zelf beslissen. Zolang het kind minderjarig is, bepalen de ouders samen de hoofdverblijfplaats. De ouders moeten hier samen goed over nadenken en inzien dat verandering van woonomgeving en de mate van contact met de ouders heel ingrijpend kan zijn.

Komen de ouders er samen niet uit, dan kan het nodig zijn dat de rechter hierover een beslissing neemt. Claassen Advocaten staat u hierin bij.

Hoofdverblijfplaats kind bij co-ouderschap

Ook bij een co-ouderschap kan het kind toch maar bij één van de ouders ingeschreven worden. Financieel gezien kan het kind dan het beste ingeschreven worden bij de ouder die het minst verdient, omdat het kindgebonden budget aan de hand van het inkomen berekend wordt.

Wijzigen hoofdverblijf van het kind

Het hoofdverblijf, zoals beschreven in het ouderschapsplan, kan niet zomaar gewijzigd worden. Toch is dit soms wel noodzakelijk, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Wanneer ouders gezamenlijk gezag hebben, kan niet één van de ouders deze beslissing maken. Er is altijd toestemming van de andere ouder nodig bij een wijziging van het hoofdverblijf van het kind door een verhuizing. Daarnaast kan het wijzigen van de hoofdverblijfplaats van het kind noodzakelijk zijn als er sprake is van zwaarwegende belangen.

Komt u er als ouders samen niet uit, dan kan er een familierechtadvocaat van Claassen Advocaten ingeschakeld worden. Eventueel kan het geschil voorgelegd worden aan de rechter en kan deze vervolgens een beslissing nemen.

Gratis kennismakingsgesprek

Wij stellen aan u voor

Onze gespecialiseerde advocaten

 

Charlotte van Beukering-MichielsenSacha Ruijs-Kreté

 

 

 

Annemarie BroersLaura Warbroek

Leg uw vraag aan ons voor

Wij geven binnen 1 werkdag reactie

Neem contact op

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven
Route

Claassen Advocaten