Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Wanneer u besluit om te scheiden, komt er veel op u af. Als u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden bekijken de ervaren echtscheidingsadvocaten van Claassen Advocaten samen met u welke afspraken er in uw voorwaarden zijn gemaakt en wat die betekenen als u gaat scheiden met huwelijkse voorwaarden. Hierna helpen we u bij de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en staan we u bij als er een eventuele procedure nodig is.

Gratis kennismakingsgesprek

Varianten van huwelijkse voorwaarden

Elke akte huwelijkse voorwaarden is anders. Voorbeelden van akten die wij zien, zijn:

  • koude uitsluiting: elke gemeenschap van goederen is uitgesloten en er is ook geen verplichting om inkomen te verrekenen,
  • periodiek verrekenbeding: uitsluiting van elke gemeenschap van goederen maar wel met een verplichting om ieder jaar met elkaar te verrekenen wat er gespaard is meestal alleen inkomen uit arbeid of onderneming maar soms ook inkomen uit vermogen (huur uit onroerend goed of dividend op aandelen)
  • finaal verrekenbeding: uitsluiting van elke gemeenschap van goederen maar wel een verplichting om bij ontbinding van het huwelijk door de dood en soms ook bij echtscheiding de waarde van het vermogen van ieder van beide te verrekenen alsof er sprake is van een gemeenschap van goederen.

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Scheiden met huwelijkse voorwaarden

Zijn u en uw partner getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Dan bekijken we eerst wat u hebt afgesproken maar vragen u ook naar de bedoeling van de afspraken die u in de huwelijksvoorwaarden heeft vastgelegd en of u de afspraken hebt uitgevoerd. Ook al is elke gemeenschap van goederen uitgesloten dan kunnen er toch nog goederen, zoals bijvoorbeeld het huis waar u woont gemeenschappelijk eigendom zijn. Dat noemen we een eenvoudige gemeenschap van goederen. Het antwoord op de vragen die u gesteld worden, bepaalt op welke wijze de huwelijkse voorwaarden worden afgewikkeld. Vaak is een verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden opgenomen waarin omschreven staat wat en wanneer er precies verrekend moet worden.

Hierdoor is de gemeenschap van goederen volledig of gedeeltelijk uitgesloten. Hoe dit exact geregeld is, is afhankelijk van de variant van huwelijkse voorwaarden die u gekozen heeft. Bij het beëindigen van het huwelijk wordt er gekeken naar datgene wat bij sluiting van het huwelijk vastgelegd is in de huwelijkse voorwaarden. Dit bepaalt op welke wijze de huwelijkse voorwaarden worden afgewikkeld. Vaak is er een verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden opgenomen waarin omschreven staat wat er precies verrekend moet worden.

De precieze afwikkeling bij een echtscheiding is afhankelijk van de vastgelegde variant, de gedragingen tijdens het huwelijk en de bedoelingen bij het afsluiten van de huwelijkse voorwaarden.

Wanneer er in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen is, betekent dat meestal dat iedere echtgenoot zijn eigen vermogen behoudt maar dat er wel met elkaar afgerekend moet worden op grond van het verrekenbeding.

Gratis kennismakingsgesprek

Koude uitsluiting

Bij koude uitsluiting bestaat er tussen twee partners geen gemeenschappelijk vermogen en zij zijn financieel niet aan elkaar verbonden. In het geval van koude uitsluiting houdt iedere partner strikt zijn eigen vermogen, ongeacht de manier en de datum waarop het vermogen verkregen is. Bij een echtscheiding hoeft er geen vermogen verdeeld of verrekend te worden tussen de ex-partners. Uitzondering hierop is bijvoorbeeld een huis, dat samen aangekocht is. In sommige gevallen kan er sprake zijn van vergoedingsrecht als één van de partners de andere partner heeft geholpen bij het verkrijgen van vermogen en bijvoorbeeld geld heeft gestoken in het huis dat op naam van de ander staat.
Bij een koude aansluiting wordt geen rekening gehouden met de rolverdeling ten tijde van het huwelijk, waardoor het voor kan komen dat één van de partners na de scheiding weinig of geen vermogen heeft. Bijvoorbeeld omdat hij of zij zich tijdens het huwelijk bezig hield met de verzorging van de kinderen of het huishouden.

Periodiek verrekenbeding

Bij een periodiek verrekenbeding zou er steeds na afloop van een periode door twee partners met elkaar afgerekend moeten worden. Bijvoorbeeld na een jaar. Wat er met elkaar afgerekend wordt, hangt af van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden. Meestal is dat hetgeen er gespaard is van het inkomen dat verdiend is en niet nodig was voor de kosten van de huishouding.
In de huwelijkse voorwaarden is vastgelegd wat tot de inkomsten en de kosten van de huishouding behoort en wat onder inkomen moet worden verstaan. In de praktijk komt het vaak voor dat er geen uitvoering is gegeven aan de jaarlijkse verplichting te verrekenen. Als dat zo is, gaat de wet ervan uit dat al het aanwezige vermogen is gevormd uit wat er gespaard is. Als dat niet zo is, moet degene die zich daarop beroept dat bewijzen en bijvoorbeeld aantonen dat er geld is dat geschonken of geërfd is van ouders.

Finaal verrekenbeding

Het finaal verrekenbeding houdt in dat er in de huwelijkse voorwaarden een regeling opgenomen is waarbij het vermogen dat aan het einde van het huwelijk aanwezig is, verrekend wordt. Het huwelijk kan eindigen door het overlijden van een echtgenoot. Vaak komen we tegen dat er alleen dan finaal verrekend moet worden. Het huwelijk eindigt ook door echtscheiding en soms moet er ook dan finaal verrekend worden. Gedurende het huwelijk vindt geen verrekening plaats. Ieder behoudt zijn eigen vermogen dat hij bezat bij het aangaan van het huwelijk. Aan het einde van het huwelijk rekenen de partners met elkaar de waarde van ieders vermogen af, alsof er sprake is van een gemeenschap van goederen. Een misverstand is dat daardoor een gemeenschap van goederen ontstaat. Dat is niet zo. ieder behoudt zijn/haar vermogen maar moet de waarde daarvan afrekenen met de ander zodat ieder evenveel aan waarde heeft.

Deskundig advies bij de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden

Heeft u vragen over de (fiscale) gevolgen omtrent de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden? Wilt u weten hoe u om moet gaan met destijds overeengekomen voorwaarden die niet zijn nageleefd?
Het is belangrijk dat er een deskundige blik geworpen wordt op de specifieke huwelijkse voorwaarden die bij uw huwelijk afgesloten zijn. Iedere situatie en akte van huwelijkse voorwaarden is anders en daarmee ook de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. De personen- en familierechtadvocaten bij Claassen Advocaten staan u graag deskundig bij in dit proces. Zij hebben veel ervaring bij het begeleiden van partijen bij het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden en kunnen u daarom uitstekend helpen.

Gratis kennismakingsgesprek

Wij stellen aan u voor

Onze gespecialiseerde advocaten

Leg uw vraag aan ons voor

Wij geven binnen 1 werkdag reactie

Neem contact op

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:45 -17:15
Openingstijden gedurende Coronacrisis

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven
Route

Claassen Advocaten