Verklaring van erfrecht

Verklaring van erfrecht

Indien u een erfgenaam bent, heeft u mogelijk een verklaring van erfrecht nodig om toegang te krijgen tot bepaalde eigendommen van de overledene of om informatie op te vragen bij verzekeraars of banken. Wat is een verklaring van erfrecht en wanneer heeft u deze nodig?

Nova

Wat is een verklaring van erfrecht?

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Met deze verklaring kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op de nalatenschap van de overledene. Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris. Voordat de notaris een verklaring van erfrecht afgeeft, zal hij onderzoek doen bij de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenregister. Op die manier brengt de notaris alle erfgenamen en de wilsbeschikkingen van de overledene in kaart. Zijn er veel erfgenamen of zijn de erfgenamen moeilijk te vinden? Dan kan het enkele weken of maanden duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan opmaken.

De verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin het volgende is opgenomen:

  • Naam van de overledene en zijn/haar overlijdensdatum.
  • Burgerlijke staat van de overledene ten tijde van overlijden.
  • Is er een testament en zo ja wat is daarin bepaald.
  • Wie zijn de erfgenamen van de overledene en hoe dient de nalatenschap te worden verdeeld.
  • Wie van de erfgenamen is bevoegd om de erfenis te beheren en af te wikkelen (de executeur).

Verklaring van erfrecht

Wanneer is een verklaring van erfrecht nodig?

Een verklaring van erfrecht is niet wettelijk verplicht. Het is meestal een bank die om een verklaring van erfrecht vraagt, bijvoorbeeld als u als erfgenaam de bankrekening van de erflater wil gebruiken.

Pas na ontvangst van de verklaring zal de bank de erfgenamen toegang geven tot de bankrekening. In bepaalde situaties is een verklaring van erfrecht niet nodig om toegang te krijgen tot de bankrekening van de overledene.

Indien de overledene een woning had of andere onroerende zaken, dan is een verklaring van erfrecht nodig om deze goederen te kunnen verkopen.

Wanneer is er geen verklaring van erfrecht nodig?

Er is geen verklaring nodig als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van een langstlevende partner (getrouwd of geregistreerd partnerschap) en een of meerdere kinderen;
  • De overledene heeft geen testament opgesteld.
  • Het totale saldo op de rekening van de overledene is lager dan € 100.000;

Heeft u vragen over de verklaring van erfrecht? Of loopt u tegen een ander erfrechtelijke probleem aan? Neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gratis kennismakingsgesprek

Advocaat erfrecht bij Claassen Advocaten inschakelen

Claassen Advocaten staat al ruim 50 jaar ondernemers en particulieren bij tijdens juridische kwesties. Bij ons kunt u vertrouwen op onze eerlijkheid. Wij vinden een goede relatie met onze cliënten erg belangrijk. Dat betekent dat wij eerlijk zijn over de kans van slagen, in begrijpelijke taal spreken en schrijven, helder adviseren en duidelijk zijn over de kosten. De Claassen Advocaten zijn vakinhoudelijk deskundig en gespecialiseerd, en nieuwsgierig naar wat u belangrijk vindt en verwacht. Met deze brede kijk op de zaak, gaan wij aan de slag.

Wanneer een kwestie in goed overleg, maar zonder procedure, opgelost kan worden, dan proberen wij dit. Alleen als procederen écht noodzakelijk is, kiezen wij hiervoor.

Is een van uw familieleden recentelijk overleden, is er een conflict over een erfenis of bent u onterfd en benieuwd naar uw rechten? Maak dan een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek op ons kantoor in Eindhoven met één van onze erfrecht advocaten.

Gratis kennismakingsgesprek

Wij stellen aan u voor

Onze gespecialiseerde advocaten

Leg uw vraag aan ons voor

Wij geven binnen 1 werkdag reactie

Neem contact op

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven

Postbus 831
5600 AV Eindhoven
Route

Claassen Advocaten