Testament

Het testament

Een testament is een notariële akte waarin u zaken regelt met betrekking tot uw nalatenschap. Iedereen vanaf 16 jaar kan een testament opstellen. Door het opstellen van een testament behoudt u zelf de regie over uw nalatenschap. Wanneer u geen testament opstelt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn en hoe uw nalatenschap wordt afgewikkeld. Dat stemt mogelijk niet overeen met uw wensen.

Nova

Wilsbekwaamheid is voorwaarde bij opstellen testament

Om een testament te kunnen maken, moet u wilsbekwaam zijn. U moet in staat zijn de gevolgen van uw testament te begrijpen. Wilt u een testament opstellen? Dan zal de notaris toetsen of u wilsbekwaam bent. Twijfelt hij, dan zal hij een gespecialiseerde en onafhankelijke arts inschakelen.

Gratis kennismakingsgesprek

Testament

Waarom een testament opstellen?

Er zijn diverse redenen om een testament op te stellen, denk bijvoorbeeld aan:

  • Het regelen van de voogdij over uw kinderen als u en uw partner beiden overlijden;
  • Het benoemen van erfgenamen (dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn om erfbelasting te besparen);
  • Het onterven van de partner of kinderen;
  • Samenwoners (niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap) die van elkaar willen erven;
  • Het verblijvingsbeding;
  • Het opnemen van een legaat;
  • Het benoemen van een executeur.

Wijzigen van het testament bij de notaris

Een testament is geldig totdat u een nieuw testament maakt en daarbij het oude herroept. Situaties veranderen, en daarom is het belangrijk om iedere paar jaar te bekijken of uw testament nog actueel is. Misschien heeft u ruzie gekregen met de door u aangewezen executeur of is deze inmiddels overleden. Of u heeft u uw kind onterfd maar is het inmiddels weer goed gekomen. Het wijzigen van een testament kan op ieder moment bij de notaris, zo vaak als u wilt.

Uw testament is strikt persoonlijk

Een testament is altijd strikt persoonlijk. Het is niet mogelijk om samen met uw partner één testament te maken, ieder heeft zijn/haar eigen testament. Zolang u leeft, heeft ook niemand het recht om uw testament in te zien zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De notaris heeft net zoals een advocaat een geheimhoudingsplicht: hij mag met niemand over uw testament praten, ook niet met uw (ex-)partner en kinderen.

Alle testamenten worden ingeschreven in het Centraal Testamentenregister (CTR). Na uw overlijden kunnen erfgenamen zien of u een testament heeft gemaakt en bij welke notaris dit ligt. De inhoud van de akte is niet zichtbaar. Een afschrift van het testament kunnen de erfgenamen en andere belanghebbende vervolgens opvragen bij de desbetreffende notaris.

Contact met een erfrechtadvocaat

Wilt u een testament opstellen of heeft u vragen over uw huidige testament? Of bent u een erfgenaam en heeft u vragen over het testament van de erflater? Neem dan contact op met onze erfrechtadvocaten. Zij kijken graag met u mee!

Gratis kennismakingsgesprek

Wij stellen aan u voor

Onze gespecialiseerde advocaten

Leg uw vraag aan ons voor

Wij geven binnen 1 werkdag reactie

Neem contact op

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven

Postbus 831
5600 AV Eindhoven
Route

Claassen Advocaten