Eerste hulp bij erfenissen (E.H.B.E.)

U wordt als erfgenaam opgeroepen omdat uw partner/echtgenoot, een familielid of goede vriend(in) is overleden. Wat betekent dit dan voor u?

Als erfgenaam heeft u recht op (een deel van) de erfenis van de overleden persoon. Een erfenis (ook wel de nalatenschap genoemd) bestaat uit het saldo van de bezittingen en schulden van de overleden persoon. Belangrijk om te weten, is dat u als erfgenaam de overleden persoon opvolgt in de rechten en plichten, die niet door het overlijden teniet zijn gegaan. Wat nu als de overleden persoon meer schulden heeft dan bezittingen, of het voor u volstrekt onduidelijk is waaruit de erfenis bestaat? Wat dan?

Als erfgenaam heeft u de keus tussen het beneficiair aanvaarden van de erfenis of verwerpen van de erfenis.

Stel je vraag

Aangesloten bij onderstaande kwaliteitsregisters van mediators en advocaten verenigingen

Nova

“Als erfgenaam heeft u de keus tussen het aanvaarden of verwerpen van de erfenis.”

Eerste hulp bij erfenissen (E.H.B.E.)

Erfenis regelen; Wat wilt u als erfgenaam doen met de erfenis?

De eerste mogelijkheid die u als erfgenaam heeft, is het zuiver aanvaarden van de nalatenschap. Zuivere aanvaarding brengt mee dat u recht heeft op alle bezittingen van de overledene, maar u bent ook aansprakelijk voor alle schulden. Als er niet voldoende financiële middelen aanwezig zijn om de schulden te betalen, dan dient u als erfgenaam uit uw eigen vermogen deze schulden te voldoen.

De wet schrijft niet voor hoe u de erfenis moet aanvaarden. U kunt er voor kiezen uitdrukkelijk de nalatenschap zuiver te aanvaarden. U legt dan een verklaring af bij de griffie van de rechtbank waar de overledene zijn laatste woonplaats heeft gehad. Ook indien u zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt, heeft u zuiver aanvaard. Dit is het geval wanneer u goederen, bijvoorbeeld een auto, woning of inboedel spullen, uit de erfenis verkoopt.

Wat kan een erfgenaam doen met een erfenis?

 

Benificiair aanvaarden

De tweede mogelijkheid, is de mogelijkheid tot aanvaarding van de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving. Dit wordt ook wel beneficiaire aanvaarding genoemd. Het beneficiair aanvaarden van de nalatenschap heeft tot gevolg dat u als erfgenaam niet verplicht bent een schuld van de nalatenschap uit eigen vermogen te voldoen. U bent dus niet aansprakelijk voor de schulden die er zijn. Echter, u mag ook niets van de bezittingen hebben totdat alle schulden zijn betaald.

Beneficiaire aanvaarding kan door het afleggen van een verklaring bij griffie van de rechtbank waar de overledene zijn laatste woonplaats heeft gehad.

> Benificiair aanvaarden erfenis

Verwerpen van de nalatenschap

De derde mogelijkheid die u heeft, is het verwerpen van de nalatenschap. Door een verwerping weigert u eigenlijk de erfenis. Hierdoor heeft u geen recht meer op de nalatenschap en bent u niet aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

U kunt een nalatenschap enkel verwerpen door het afleggen van een verklaring bij de griffie van de rechtbank waar de overledene zijn laatste woonplaats heeft gehad. De keuze voor verwerping werkt terug tot het moment van overlijden.  

Keuze maken voor aanvaarden of verwerpen

Na het overlijden kunnen schuldeisers 3 maanden lang de erfgenamen niet vragen om hun schulden te betalen. U kunt als erfgenaam gedurende die maanden ongestoord bepalen of u de erfenis wil aanvaarden of niet. Let wel op dat u binnen deze termijn geen handelingen van zuivere aanvaarding verricht. Bijvoorbeeld door de inboedel of de woning van de overleden persoon te verkopen. De wet gaat er dan vanuit dat u heeft gekozen voor zuivere aanvaarding. U kunt dan niet meer kiezen voor beneficiaire aanvaarding of verwerping.

Tips

Wat de beste keuze is indien u erfgenaam bent, is dus afhankelijk van de omstandigheden. Als u kiest voor een aanvaarding, is beneficiair aanvaarden vaak de veiligste optie. Hierdoor kunt u niet verrast worden door schulden waarvan u het bestaan niet kende en hoeft u uw privévermogen niet aan te wenden voor de voldoening van schulden. Toch kan ook zuiver aanvaarden een goed keus zijn. Dit is het geval wanneer u er zeker van bent dat het vermogen van de erflater veel groter is dan zijn schulden. Door zuivere aanvaarding bespaart u zowel tijd als kosten ten opzichte van beneficiaire aanvaarding. Verwerpen is een goede optie wanneer de schulden veel hoger zijn dan het vermogen van de erflater. Ook kunt u verwerpen indien u niets te maken wilt hebben met de nalatenschap van de erflater.    

Twijfelt u over het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap, dan is het verstandig om advies in te winnen hierover bij een erfrecht advocaat. U kunt vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor. Onze erfrecht advocaten staan u graag te woord!

 

Wij stellen aan u voor

Onze gespecialiseerde advocaten

Leg uw vraag aan ons voor

Wij geven binnen 1 werkdag reactie

Neem contact op

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven
Route

Claassen Advocaten