Erfenis beneficiair aanvaarden

Erfenis beneficiair aanvaarden

Als erfgenaam heeft u recht op (een deel van) de erfenis van de overleden persoon. Een erfenis (ook wel de nalatenschap genoemd) bestaat uit het saldo van de bezittingen en schulden van de overleden persoon. Belangrijk om te weten, is dat u als erfgenaam de overleden persoon opvolgt in de rechten en plichten, die niet door het overlijden teniet zijn gegaan. Wat nu als de overleden persoon meer schulden heeft dan bezittingen, of het voor u volstrekt onduidelijk is waaruit de erfenis bestaat? Wat dan?

Als erfgenaam heeft u de keus tussen het aanvaarden of verwerpen van de erfenis. Iedere erfgenaam bepaalt voor zichzelf of hij/zij de erfenis aanvaardt (zuiver of beneficiair) of verwerpt. Hierna wordt de beneficiaire aanvaarding nader toegelicht.

Nova

Hoe erfenis beneficiair aanvaarden?

U kunt een erfenis beneficiair aanvaarden door een verklaring af te leggen bij (de griffie van) de rechtbank van de laatste woonplaats van de erflater. Dit kan schriftelijk of in persoon bij de centrale balie van de rechtbank. De verklaring wordt vervolgens ingeschreven in het boedelregister. Voor een verklaring bij de rechtbank betaalt u griffierechten.

Aanvaarden andere erfgenamen de erfenis beneficiair? Dan heeft u nog 3 maanden om zelf te kiezen. Indien u binnen deze termijn geen keuze maakt, dan aanvaardt u automatisch ook beneficiair.

De termijn van 3 maanden start op de dag dat u erachter komt dat een andere erfgenaam beneficiair heeft aanvaard. Had u al een keuze gemaakt? Dan blijft uw keuze geldig.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Wanneer erfenis beneficiair aanvaarden?

Veel erfgenamen kiezen ervoor om de erfenis beneficiair te aanvaarden als zij niet zeker weten of er schulden zijn en of de schulden hoger zijn dan de bezittingen van de erflater.

Een minderjarige erfgenaam kan een nalatenschap alleen maar beneficiair aanvaarden of verwerpen. Wordt binnen drie maanden geen keus doorgegeven, dan aanvaardt de minderjarige de erfenis automatisch beneficiair. Hetzelfde geldt voor erfgenamen die onder bewind staan.

Gevolgen erfenis beneficiair aanvaarden?

Als u een erfenis beneficiair aanvaardt, bent u wel een erfgenaam. U aanvaardt de erfenis onder voorbehoud van wat er in de ‘boedel’ zit. Dat houdt in dat u de erfenis alleen accepteert als deze positief is. U bent hierdoor als erfgenaam niet verplicht een schuld van de nalatenschap uit eigen vermogen te voldoen. U bent dus niet aansprakelijk voor de schulden die er zijn. Echter, u mag ook niets van de bezittingen hebben totdat alle schulden zijn betaald.

Als u of een andere erfgenaam beneficiair aanvaardt, betekent dit dat de nalatenschap volgens bepaalde wettelijke regels moet worden afgewikkeld. De nalatenschap zal moeten worden ‘vereffend’. Simpel gezegd houdt dit in dat de vorderingen van schuldeisers voldaan moeten worden en wat er overblijft (áls er iets overblijft) wordt verdeeld onder de erfgenamen. Om inzicht te krijgen in de schulden en het vermogen van de erflater zal er een boedelbeschrijving moeten worden gemaakt. Een boedelbeschrijving is een overzicht van álle bezittingen en schulden op de overlijdensdatum.

In beginsel zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor de vereffening. De rechtbank kan echter ook een vereffenaar benoemen, bijvoorbeeld als de erfgenamen overgaan tot verdeling van de erfenis maar nog niet alle schulden zijn betaald. Als de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd, is deze persoon verantwoordelijk voor de vereffening.

Gratis kennismakingsgesprek

Toch aansprakelijkheid in privé

Belangrijk om te weten is dat de erfgenamen de vereffening deugdelijk en conform de wet moeten uitvoeren. Schieten de erfgenamen namelijk in de vervulling van hun verplichtingen als vereffenaars in ernstige mate tekort en kan hen daarvan een persoonlijk verwijt worden gemaakt, dan kunnen zij toch in privé aansprakelijk zijn voor de schulden uit de nalatenschap.

Heeft u vragen over het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap? Stuit u op problemen tijdens de vereffening? Of heeft u andere vragen naar aanleiding van een nalatenschap of erfrecht? Neem dan contact op met Claassen Advocaten.

Gratis kennismakingsgesprek

Wij stellen aan u voor

Onze gespecialiseerde advocaten

Leg uw vraag aan ons voor

Wij geven binnen 1 werkdag reactie

Neem contact op

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven

Postbus 831
5600 AV Eindhoven
Route

Claassen Advocaten