Erfenis

Schakel een erfrecht advocaat in met verstand van zaken

Heeft u te maken met vragen of conflicten na het overlijden van een familielid? Zoekt u een advocaat gespecialiseerd in erfrecht, om een vervelend en verdrietig hoofdstuk af te kunnen sluiten? Bij Claassen Advocaten begrijpen wij dat zaken in het erfrecht grote impact hebben op uw persoonlijke leven en dat er emoties mee gepaard gaan. U zoekt een derde partij die, zakelijk efficiënt te werk gaat, zonder het persoonlijke en menselijke aspect uit het oog te verliezen. Daarom probeert onze advocaat erfrecht altijd eerst om uw kwestie in goed overleg met alle betrokkenen af te handelen. Wij procederen alleen als het onvermijdelijk is.

Het erfrecht kenmerkt zich door een complex stelsel van regels en termijnen. U kunt bij ons advocatenkantoor in Eindhoven terecht voor professionele hulp van een erfrechtspecialist. Sacha Ruijs, Eef Ong en Chantal Lemmens zijn als advocaat gespecialiseerd in erfrecht en zij adviseren u graag over uw rechten en plichten. U kunt bij hen terecht met al uw vragen over het aanvaarden of verwerpen van een erfenis, de legitieme portie, uw benoeming tot executeur of vereffenaar, het verdelen van de erfenis en de verklaring van erfrecht.

Adviesgesprek aanvragenBekijk erfrecht advocaten

FAQ's over erfrecht

Overlijden: wat te regelen?

De nabestaanden van de overledene moeten een aantal zaken regelen. Zo moet u aangifte doen van het overlijden. Dit doet u bij de gemeente waar de persoon is overleden. De uitvaart moet worden georganiseerd. Daarna gaat u over tot het afwikkelen van het leven van de overledene. Denk aan het leegruimen en verkopen van de woning, het verdelen van spullen, het verdelen van de banksaldi en opzeggen van bankrekeningen enz.

Wat is vruchtgebruik?

Vruchtgebruik is het recht om gebruik te maken van goederen die eigenlijk niet van jou zijn. Het eigendom van de goederen behoort toe aan iemand anders. In een testament kan bijvoorbeeld bepaald zijn dat de kinderen eigenaar worden van de woning, maar dat de partner met wie de overledene samenwoonde de woning mag blijven gebruiker.

Wie moet de uitvaart regelen?

De wet regelt niet wie de uitvaart moet regelen. Iedereen mag dat doen. Meestal is het de partner, of de kinderen of zijn het de ouders die een begrafenis of crematie regelen. Heeft de overledene een testament dan kan het zijn dat hierin is opgenomen wie de uitvaart regelt en hoe deze moet worden georganiseerd.

Aangesloten bij onderstaande kwaliteitsregisters van mediators en advocaten verenigingen

Nova

Onze erfrecht advocaten geven u informatie en advies over…

 

Neem contact op

Erfenis

Het (beneficiair) aanvaarden of verwerpen van de erfenis

Is er door een familielid een erfenis nagelaten? U kunt deze aanvaarden of verwerpen. Kiest u ervoor om de erfenis zuiver te aanvaarden, dan heeft u recht op alle bezittingen van de overledene, maar u bent ook verantwoordelijk voor de schulden. Kiest u ervoor om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden, dan bent u als erfgenaam niet verplicht om een schuld van nalatenschap uit eigen vermogen te voldoen. Echter, u mag ook niets van de bezittingen hebben totdat alle schulden zijn betaald.

De verdeling van de erfenis en bijkomende conflicten

Heeft u de erfenis aanvaard? Dan gaat u als erfgenaam samen met de andere erfgenamen over tot het verdelen van het nalatenschap. In het testament staat wie welk deel krijgt en als er geen testament is, bepaalt de wet de verdeling. Over de verdeling van de spullen en het geld op de bankrekening moeten alle erfgenamen het met elkaar eens zijn. Dat geeft nog wel eens conflicten. Komt u er niet uit bij het verdelen van het nalatenschap? Vraag onze erfrechtspecialisten dan om u te helpen.

Onterving en het opeisen van de legitieme portie

Wilt u een beroep doen op uw legitieme portie? Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een onterving? U heeft als kind recht op een deel van de waarde van de nalatenschap, niet op bepaalde goederen. Het berekenen van de hoogte van uw legitieme portie, is erg technisch. Daarom helpen onze erfrechtadvocaten u hier graag bij. Ze kunnen u daarnaast helpen bij het opeisen van de legitieme portie.

Claassen Advocaten is erfrecht specialist in Eindhoven en omstreken

Bij het overlijden van een dierbare moet er veel geregeld worden; dat is vaak al overweldigend. Als u dan ook nog bij ons moet aankloppen omdat er na het overlijden juridische problemen of conflicten (zijn) ontstaan over de erfenis, dan nemen wij u zoveel mogelijk zorg uit handen. In moeilijke situaties is het niet makkelijk om zelf mogelijke opties en scenario’s te zien. Wij schetsen deze voor u en gaan oplossingsgericht te werk.

Plan een gratis kennismakingsgesprek met ons in waarin we het over uw situatie hebben en de aanpak van uw zaak bespreken. Over uw kansen en de kosten zijn wij eerlijk en transparant. U ontvangt een begroting van de te verwachten kosten. Voelt dit eerste gesprek goed, dan helpt een erfrecht advocaat van Claassen Advocaten u graag verder.

|

“Wij zijn zeer goed geholpen door Mr.Ong en Mr Ruijs”

Mijn notaris en accountant waren niet bereid om ons te helpen bij de afwikkeling van de boedelbeschrijving na het overlijden van mijn moeder. Mr Ong en Mr. Ruijs van advocatenkantoor Claassen deinsden hiervoor niet terug. Ze zijn instaat geweest om de zaak tot een bevredigend einde te brengen. Waarvoor mijn grote dank.

Ferdinand

|

“Adequaat, snel, toegankelijk, deskundig en professioneel”

Over de werkwijze van Claassen Advocaten ben ik zeer tevreden. Mijn ervaring is dat er goed geluisterd wordt, dat er een concreet passend persoonlijk advies wordt gegeven en dat er snel gehandeld wordt daar waar het nodig is.

Esther uit Vught

Wij stellen aan u voor

Onze gespecialiseerde advocaten

Leg uw vraag aan ons voor

Wij geven binnen 1 werkdag reactie

Neem contact op

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven
Route

Claassen Advocaten