Contracten

Contractenrechtadvocaten

U kunt bij onze contractenrechtadvocaten terecht voor juridische kwesties rond vastgoed- en huurrecht, verzekeringsrecht, en koop en verkoop van (on)roerende zaken. Ook kunnen wij uw overeenkomsten en algemene voorwaarden beoordelen en opstellen. Bij achterstallige en uitblijvende betalingen van debiteuren starten wij een incassotraject. Indien nodig adviseert, bemiddelt en procedeert onze advocaat verbintenissenrecht voor u.

Gespecialiseerde advocaten

FAQ's over Consumentenrecht

Wat wordt verstaan onder het consumentenrecht?

Het consumentenrecht legt de rechten en plichten van een consument in het handelsverkeer vast. Op deze wijze wordt geprobeerd de consument als ‘zwakkere partij’ te beschermen bij het sluiten van een overeenkomst met een professionele wederpartij. Het huidige consumentenrecht is voor een groot deel tot stand gekomen onder invloed van de EU.

Waar zijn de regels van het consumentenrecht te vinden?

Het consumentenrecht ziet toe op een groot aantal terreinen. Als gevolg hiervan zijn de regels van het consumentenrecht ook verspreid over diverse wetten. Van groot belang zijn het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Veel van deze regels zijn van ‘dwingend recht’, er mag dus niet van worden afgeweken.

Autoriteit Consument & Markt

Tot 1 april 2013 was vanuit de overheid de Consumentenautoriteit de toezichthouder op consumentenzaken. Sindsdien is er een nieuwe toezichthouder in de vorm van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Consumenten kunnen zich tot de ACM wenden voor advies en informatie.

Aangesloten bij onderstaande kwaliteitsregisters van mediators en advocaten verenigingen

Nova

Gespecialiseerde advocaten

Als advocaten gespecialiseerd in contractenrecht adviseren en ondersteunen wij u als ondernemer bij:

  • Problemen met contracten
  • Het niet-nakomen van mondelinge of schriftelijke afspraken
  • Niet-betalende debiteuren
  • Het opstellen en beoordelen van contracten
  • Het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden

De basis van alle overeenkomsten die u aangaat, is het contractenrecht.

Contracten

Advocaat contractenrecht en uw klantrelatie

Een belangrijk deel van het werk van onze advocaat contractenrecht is gewijd aan niet-nakoming van verbintenissen en de gevolgen ervan. Wij realiseren ons hierbij dat voor u als ondernemer vaak veel op het spel staat, zoals een klantrelatie of dreigend faillissement. In ons optreden houden wij altijd rekening met wat rechtvaardig is of noodzakelijk wordt geacht.

Kennismaken met onze advocaten ondernemingsrecht

Heeft u als ondernemer juridisch advies nodig? Neemt u contact op met ons kantoor in Eindhoven voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze ondernemingsrechtadvocaten.

Gratis kennismakingsgesprek

 

Nieuwsberichten

|

“4 sterren: goede service, goed behandeld”

Begeleiding beëindiging arbeidscontract met Infosys BPO Nederland, met wederzijds goedvinden. Gesprekken waren kort en to-the-point. Het voorstel van Infosys werd op meerdere punten aangepast. Ik ben uitermate tevreden met de afwikkeling en uitkomt. Er is geen moment geweest dat ik hoefde te twijfelen aan de deskundigheid. Contacten uiterst vriendelijk en voorkomend.

Noud

|

“Alert, deskundig, professioneel, persoonlijk”

Mijn dossier werd zeer nauwlettend opgevolgd. Van een goed advocatenkantoor verwacht je dit ook maar niet overal krijg je wat je verwacht. Claassen advocaten is geen “mammoetkantoor” waardoor een persoonlijke benadering sterk aanwezig is. Dat alleen al geeft het nodige vertrouwen. Een vertrouwen dat alleen maar groeit door de deskundige adviezen en alerte reacties. Alle lof!

René

Wij stellen aan u voor

Onze gespecialiseerde advocaten

Leg uw vraag aan ons voor

Wij geven binnen 1 werkdag reactie

Neem contact op

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven

Postbus 831
5600 AV Eindhoven
Route

Claassen Advocaten