Concurrentiebeding

Uw werknemers doen kennis op over uw bedrijf. Soms gaat het om bedrijfsgeheimen of andere concurrentiegevoelige informatie, zoals het klantenbestand of prijsafspraken. U als werkgever investeert in deze knowhow en heeft er belang bij dat de opgedane kennis niet zomaar bij een ander wordt ingezet. Een concurrentiebeding of relatiebeding dat geldt na een (genomen) ontslag biedt dan uitkomst.

De werknemer wordt door het beding in zijn bewegingsvrijheid beperkt. Dit is waarom een concurrentiebeding aan een aantal vereisten moet voldoen, wil het rechtsgeldig zijn.

Stel je vraag

Aangesloten bij onderstaande kwaliteitsregisters van mediators en advocaten verenigingen

Nova

“Het is niet aan te raden het concurrentie- beding zo ruim mogelijk te formuleren, dan bestaat er de kans dat het beding ongeldig wordt verklaard. Vraag hierover advies van uw advocaat.”

Concurrentiebeding

Uit de wet volgt dat de werknemer bij het aangaan daarvan meerderjarig dient te zijn en dat het concurrentiebeding schriftelijk moet zijn overeengekomen. Vooral dit laatste vereiste levert vaak problemen op bij een verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, of bij een wijziging van de functie van de werknemer. Is daaraan niet voldaan, dan is het beding nietig.

Vervolgens kan slechts in uitzonderlijke situaties een concurrentiebeding opgenomen worden in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het beding is wel rechtsgeldig als uit de schriftelijke motivering daarvan blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege de zwaarwegende bedrijfsbelangen. Onze advocaten adviseren u hierover graag.

Formulering

Veel werkgevers hebben de neiging om een concurrentiebeding zo ruim mogelijk te formuleren. Dat is niet aan te raden. Vraag hierover advies van uw advocaat. Hierdoor ontstaat namelijk de kans dat een rechter het beding geheel of gedeeltelijk vernietigt, ofwel ongeldig verklaart. Zo is het belangrijk dat het beding een bepaalde duur heeft en moet in het beding omschreven zijn voor welke werkzaamheden of activiteiten van de (ex-)werknemer het beding geldt. Verder moet het ‘geografische bereik’ daarin worden opgenomen.

Belangenafweging

De rechter kan het beding geheel of gedeeltelijk vernietigen, of de daarin opgenomen boete matigen, als hij vindt dat de belangen van een werknemer door de instandhouding van het beding onevenredig worden geschaad. Het kan dus nuttig zijn om bij ontslag van een specifieke werknemer eerst na te gaan bij onze advocaten hoe de belangenafweging in dat geval uitpakt.

Relatiebeding

Een relatiebeding is een bijzondere vorm van een concurrentiebeding. Het verbiedt de werknemer om gedurende een bepaalde tijd na beëindiging van de arbeidsovereenkomst of ontslag contact te hebben met (bepaalde) relaties van de werkgever. Over het algemeen gelden de hiervoor vermelde regels ook voor het relatiebeding.

De arbeidsrechtadvocaten van Claassen Advocaten kunnen ervoor zorgen dat uw concurrentiebeding aan alle (wettelijke) eisen voldoet en niet nietig is. Ook als er een conflict op dit vlak ontstaat met uw (ex-)werknemer kan één van onze advocaten u bijstaan. 

Wij stellen aan u voor

Onze gespecialiseerde advocaten

Leg uw vraag aan ons voor

Wij geven binnen 1 werkdag reactie

Neem contact op

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven
Route

Claassen Advocaten