Arbeidsrecht

Arbeidsrechtadvocaten voor werknemers en werkgevers

Onze arbeidsrecht advocaten kunnen u adviseren als werknemer en als werkgever. Op het gebied van arbeidsrecht geldt voor ons maar één credo: daadwerkelijk onze meerwaarde kunnen bewijzen! Als arbeidsrechtspecialist zijn wij er hierbij op gericht probleemsituaties te voorkomen en een prettige samenwerking te bevorderen. Of het nu gaat om het aangaan van nieuwe arbeidsovereenkomsten of het wijzigen of beëindigen van bestaande dienstverbanden: onze experts hebben verstand van zaken.

Belangrijk is om probleemsituaties in een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen. Als werkgever bent u er immers op gespitst onrust op de werkvloer te voorkomen, evenals negatieve publiciteit naar buiten toe. Als werknemer wilt u waardering voor uw inzet, geïnvesteerde tijd en mogelijke verdiensten die u het bedrijf heeft opgeleverd. Een advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht kan dit voor u verwezenlijken.

Gespecialiseerde advocaten

FAQ's over Arbeidsrecht

Als werknemer moet je altijd protesteren tegen een gegeven ontslag op staande voet

Want,

Je riskeert anders niet in aanmerking te komen voor een uitkering in het kader van de WW. Daarvoor moet je immers niet “verwijtbaar werkloos” zijn geworden. Bovendien kan bij een gefundeerd protest ook nog met de werkgever worden onderhandeld over een minnelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst al dan niet gecombineerd met een beëindigingsvergoeding.

Heeft iedere werknemer recht op betaald ouderschapsverlof?

Ouders kunnen momenteel 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of cao. Daardoor kan niet iedereen het zich veroorloven gebruik te maken van het verlof: slechts één derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op. Daarom heeft het kabinet besloten om de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof te betalen, voor zover deze binnen het eerste levensjaar van het kind vallen (en bij adoptie of pleegzorg tot een jaar na opname van het kind in het gezin, voor zover het kind jonger is dan acht jaar). Deze regeling geldt vanaf augustus 2022.

Moet een reden worden opgegeven bij ontslag tijdens de proeftijd?

Zowel voor de werkgever als voor de werknemer is het antwoord op deze vraag ‘ja’, als de andere partij om opgave van de reden van het (proeftijd)ontslag vraagt, dan moet de reden worden gegeven. Op het niet opgeven van een reden staat overigens geen sanctie.

Nova

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht voor werknemers en werkgevers

Een arbeidsrecht advocaat staat u als werknemer of werkgever bij, bijvoorbeeld bij:

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht advocaat voor werknemers

Als arbeidsrechtadvocaten adviseren wij u, en bemiddelen en procederen wij voor u wanneer dit noodzakelijk is. Ook treden wij op in ontslag- en ontbindingsprocedures bij het UWV of de kantonrechter. Heeft u als werknemer vragen over (dreigend) ontslag of een andere vraag over arbeidsrecht? Neem contact op. 

Een aantal voorbeeldzaken in het arbeidsrecht

Claassen Advocaten kan het verschil maken in bijvoorbeeld een van de volgende zaken:

 • Reorganisatie: onze advocaten zijn gespecialiseerd in advisering over de juridische mogelijkheden omtrent reorganisatie, zoals zijwegen bij het laten vallen van functiegroepen en toepassing van het afspiegelingsbeginsel.
 • Zwangerschapsverlof: na advisering weet u precies wat de juridische en sociale rechten en plichten van werknemer en werkgever bij zwangerschapsverlof zijn. Wij nemen in ons advies ook altijd mogelijke situaties na het verlof mee, zoals kolfrecht, de aanpassing van de arbeidsduur en doorbetaling bij ziekte.
 • Ontslag: tijdens een ontslagprocedure waarin beide partijen een andere mening toegedaan zijn, komen we op voor uw belangen.

Arbeidsrecht advocaat in Eindhoven en omstreken voor werkgevers en ondernemers

Als arbeidsrechtsadvocaten adviseren en ontzorgen wij u als werkgever of ondernemer onder meer bij:

 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Ontbinding of opzegging van arbeidsovereenkomsten.
 • Aanzegging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
 • Ontslag of collectief ontslag.
 • Opzegtermijnen.
 • Billijke vergoeding en transitievergoeding.
 • Arbeidsreglementen.
 • Arbeidsvoorwaarden.
 • CAO.
 • Relatiebeding en concurrentiebeding.
 • Wet Werk en Zekerheid.
 • Arbeidsongeschiktheid.
 • Ontslag op staande voet.

Ondernemersborrel met onze advocaten

Heeft u vragen over arbeidsovereenkomsten, ontslag, een niet-functionerende werknemer of andere zaken rond arbeidsrecht? U bent welkom om uw vragen te stellen tijdens onze ondernemersborrel: elke vierde donderdag van de maand van 17:00 tot 18:00 uur op ons kantoor in Eindhoven. Wij praten u tijdens deze informele bijeenkomsten ook bij over actuele ontwikkelingen in arbeidsrecht. Lees alles over onze ondernemersborrel.

Ondernemersborrel  Liever persoonlijk advies

|

“Betrokken is inderdaad jullie sleutelwoord”

Ik wist in het begin totaal niet waar we aan begonnen en wat mijn kansen waren tegenover mijn werkgever. Ik kwam via mijn vrouw in contact met mr. D. Schipper. Zij had een kennismakingsgesprek met haar gehad en had dus een goed gevoel bij haar.
Het is een behoorlijke stapel papierwerk geworden en ik vond het enorm knap van haar dat zij toch nog dingen eruit wist te vissen.

Daarnaast werden wij enorm goed begeleid en op de hoogte gehouden. Ook aan haar secretaresses op kantoor willen wij onze dank mededelen, ook zij waren zeer betrokken en dat is toch een prettig gevoel als je weet wat je meemaakt tijdens de duur van een procedure. Daarnaast is het een prachtig kantoor. Met diepe bewondering voor mr. D. Schipper ben ik haar eeuwig dankbaar voor haar inzet, loyaliteit, vertrouwen. Ook door haar betrokkenheid wist ze ons ook sterk te houden. Ik vind het gek genoeg ergens toch jammer dat het bijna allemaal voorbij is.
Ik wens haar ook alle succes toe…Wat een kanjer!

Pieter Verstappen

|

“Zeer betrokken, actief, intensieve communicatie, het doel steeds voor ogen houdend”

Met een zeer dringend, tijdgebonden verzoek heb ik contact gelegd met ‘Claassen advocaten’. Er was direct en ruimhartig gelegenheid voor introductie en verdere ondersteuning mbt de casus. Er was vooral een gevoel van samenwerking met oor en oog voor diverse perspectieven. De mate van voortvarendheid in de aanpak richting situatie en gewenste uitkomst, is zeer opvallend te noemen en uitermate positief door mij/ons ontvangen. Het was een spannend traject, wat waarschijnlijk bij geen enkel ander kantoor een betere uitkomst had kunnen opleveren voor mij cq ons als cliënt(en).

Yvo 

Wij stellen aan u voor

Onze gespecialiseerde advocaten

Leg uw vraag aan ons voor

Wij geven binnen 1 werkdag reactie

Neem contact op

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven

Postbus 831
5600 AV Eindhoven
Route

Claassen Advocaten