Kantoorklachtenregeling

Advocaten moeten volgens de Verordening op de advocatuur (artikel 6.28 en verder) een kantoorklachtenregeling hebben.

 

Nova

Kantoorklachtenregeling

Claassen Advocaten voldoet uiteraard aan deze bepaling met haar kantoorklachtenregeling. In deze regeling liggen de procedure en werkwijze vast die de advocaat of het kantoor volgt als een cliënt zich daartoe wendt met een klacht.

Onder klacht wordt verstaan een schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet, die handelt over de Tuchtrechtspraak. Een klacht kan gaan over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie.

Het uitgangspunt bij klachtenbehandeling is dat wanneer een cliënt een klacht heeft, deze klacht eerst intern – dat wil zeggen binnen het kantoor van de betrokken advocaat – wordt behandeld. Dat dient te gebeuren door een klachtenfunctionaris.

De behandeling van een klacht is in eerste instantie gericht op het zoeken naar een oplossing die zowel voor de cliënt als voor de advocaat acceptabel is. Als de afhandeling van de klacht niet leidt  tot tevredenheid van de cliënt, heeft de cliënt de mogelijkheid het geschil nog elders voor te leggen. Daarvoor kan de cliënt zich wenden tot (a) de Deken van de Orde van Advocaten te Den Bosch of (b) de civiele rechter die ex art. 96 RV een beslissing zal geven. De kantoorklachtenregeling van Claassen Advocaten is van toepassing verklaard op iedere overeenkomst van opdracht die de aan haar verbinden advocaten met cliënten aangaan.

Wij stellen aan u voor

Onze gespecialiseerde advocaten

Leg uw vraag aan ons voor

Wij geven binnen 1 werkdag reactie

Neem contact op

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven

Postbus 831
5600 AV Eindhoven
Route

Claassen Advocaten