Disclaimer – Algemene voorwaarden

Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Claassen Advocaten geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.

Alle diensten en (andere) werkzaamheden van onze medewerkers worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Claassen Advocaten B.V.. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

Claassen Advocaten