Personen en familie

Voornaamswijziging

Als advocaat help ik regelmatig cliënten bij het wijzigen van hun voornaam. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld omdat iemand niet tevreden is met zijn huidige voornaam, omdat de voornaam niet past bij de genderidentiteit van die persoon of omdat sprake...

Lees meer

Automatisch gezag bij erkenning

Op zich een correct antwoord, want in de volksmond zal ‘gezag’ vaak geassocieerd worden met ‘gehoorzaamheid’. Alleen dit was niet wat de rechter bedoelde. De rechter doelde op het ‘ouderlijk gezag’. Als vader krijg je het ouderlijk gezag vaak van rechtswege (en dus...

Lees meer

Het programma Scheiden zonder Schade

De ambitie van het programma was het voorkomen van schade bij kinderen door de scheiding van hun ouders. Het programma streefde ernaar om ieder kind op te laten groeien in een veilige en gezonde omgeving, ook als de ouders uit elkaar gaan of zijn. De grondgedachte van...

Lees meer

Donorovereenkomst

Er zijn verschillende soorten donoren. In Nederland duiden we die aan als A-donoren, B-donoren en C-donoren. De A-donor is een volledige anonieme donor. Dat is in Nederland sinds 2004 niet meer mogelijk dus een A-donor is een donor die voor 2004 heeft gedoneerd of een...

Lees meer

Verhuizen met een minderjarig kind

Als ouders gezamenlijk gezag hebben over een minderjarig kind en één van de ouders wil met het kind verhuizen, dan heeft de verhuizende ouder toestemming nodig van de andere ouder. Het komt weleens voor dat de andere ouder geen toestemming wil verlenen. In dat geval...

Lees meer

M/V of X

De Nederlandse wet biedt op dit moment geen grondslag voor een genderneutrale registratie. Een juridische vraag die de gemoederen al even bezig houdt is of de rechter op verzoek van een non-binair persoon de burgerlijke stand toch opdracht mag geven om een...

Lees meer

Alimentatieindex 2023: 3,4 %

In 2022 was dat 1,9%. Het percentage van de indexering wordt door de staatssecretaris van Justitie jaarlijks vastgesteld en is gebaseerd op de gemiddelde stijging van de lonen. Dat geldt voor alimentatie die is afgesproken - en al of niet schriftelijk is vastgelegd - ...

Lees meer

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten