Personen en familie

Het programma Scheiden zonder Schade

De ambitie van het programma was het voorkomen van schade bij kinderen door de scheiding van hun ouders. Het programma streefde ernaar om ieder kind op te laten groeien in een veilige en gezonde omgeving, ook als de ouders uit elkaar gaan of zijn. De grondgedachte van...

Lees meer

De donorovereenkomst

Er zijn verschillende soorten donoren. In Nederland duiden we die aan als A-donoren, B-donoren en C-donoren. De A-donor is een volledige anonieme donor. Dat is in Nederland sinds 2004 niet meer mogelijk dus een A-donor is een donor die voor 2004 heeft gedoneerd of een...

Lees meer

Verhuizen met een minderjarig kind

Als ouders gezamenlijk gezag hebben over een minderjarig kind en één van de ouders wil met het kind verhuizen, dan heeft de verhuizende ouder toestemming nodig van de andere ouder. Het komt weleens voor dat de andere ouder geen toestemming wil verlenen. In dat geval...

Lees meer

M/V of X

De Nederlandse wet biedt op dit moment geen grondslag voor een genderneutrale registratie. Een juridische vraag die de gemoederen al even bezig houdt is of de rechter op verzoek van een non-binair persoon de burgerlijke stand toch opdracht mag geven om een...

Lees meer

Alimentatieindex 2023: 3,4 %

In 2022 was dat 1,9%. Het percentage van de indexering wordt door de staatssecretaris van Justitie jaarlijks vastgesteld en is gebaseerd op de gemiddelde stijging van de lonen. Dat geldt voor alimentatie die is afgesproken - en al of niet schriftelijk is vastgelegd - ...

Lees meer

Zorgeloos scheiden? Ja het kan, dankzij mediation

Is uw situatie geschikt voor een zorgeloze scheiding? Bent u getrouwd in gemeenschap van geld of goederen of op huwelijkse voorwaarden?  Heeft u zaken m.b.t. woning en hypotheek al op een rijtje? Zijn er kinderen in het spel? Zo ja, heeft u al afspraken gemaakt over...

Lees meer

Op vakantie met minderjarige kinderen

Toestemmingsformulier Het aantonen van de toestemming is vormvrij. Dit betekent dat ouders zelf mogen bepalen hoe zij de toestemming aantonen. De meest voorkomende manier om toestemming aan te tonen is door middel van een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier....

Lees meer

Relatieadvies van een echtscheidingsadvocaat

De wens om te scheiden Als echtscheidingsadvocaat spreek ik dagelijks met mensen die uit elkaar gaan. Wat ik na al deze gesprekken heb gemerkt, is dat de wens om te gaan scheiden, niet van de ene op de andere dag ontstaat. Niemand gaat trouwen met de intentie om te...

Lees meer

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.
Claassen Advocaten