Nieuws

Wijziging geslachtsaanduiding

Als advocaat help ik cliënten bij het wijzigen van hun geslachtsaanduiding naar X. De voornaamste reden daarvoor is dat hen zich niet kunnen identificeren met de genderidentiteit die nu vermeld staat op hun officiële documenten, zoals hun geboorteakte, rijbewijs en...

Lees meer

Huur & bruikleen, meer dan een symbolisch verschil?

Er zijn weinig rechtsartikelen die zo toegankelijk zijn als artikel 201 van boek 7, ofwel artikel 7:201 lid 1 BW. Uit dit artikel volgt simpelweg dat: huur een overeenkomst tussen twee partijen is; de verhuurder de huurder in staat stelt om gebruik te maken van de...

Lees meer

Ontslag van een executeur.

In dat geval kan er een verzoek worden gedaan aan de kantonrechter om de executeur te ontslaan. Zo’n verzoek kan worden gedaan door: Een erfgenaam Een mede-executeur Het openbaar ministerie Ambtshalve door de kantonrechter Door de executeur zelf (Dit verzoek zal...

Lees meer

Wie erft van een overledene?

De wet bepaalt in welke volgorde de erfgenamen worden opgeroepen. Na de echtgenoot of geregistreerd partner en kinderen volgen: ouders, broers en zussen. Daarna volgen grootouders en uiteindelijk overgrootouders. Afwikkeling van de erfenis Als er geen testament is, is...

Lees meer

Naar wie gaat de hond?

Bij een scheiding dienen een aantal zaken geregeld te worden, waaronder de verdeling van bezittingen. Maar wat gebeurt er als er een huisdier bij betrokken is, zoals de hond? Wat gebeurt er als beide partijen de hond willen houden? Dit soort vragen kunnen leiden tot...

Lees meer

Geen statutair bestuurder toch aansprakelijk voor schade

Wanneer een besloten vennootschap (BV) failliet gaat, wordt er een curator aangesteld door de rechtbank. De curator zal onderzoek doen naar de gang van zaken binnen het bedrijf, waarbij het functioneren van het bestuur wordt onderzocht. Een van de zaken die de curator...

Lees meer

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten