Nieuws

Verhuizen met een minderjarig kind

Als ouders gezamenlijk gezag hebben over een minderjarig kind en één van de ouders wil met het kind verhuizen, dan heeft de verhuizende ouder toestemming nodig van de andere ouder. Het komt weleens voor dat de andere ouder geen toestemming wil verlenen. In dat geval...

Lees meer

M/V of X

De Nederlandse wet biedt op dit moment geen grondslag voor een genderneutrale registratie. Een juridische vraag die de gemoederen al even bezig houdt is of de rechter op verzoek van een non-binair persoon de burgerlijke stand toch opdracht mag geven om een...

Lees meer

Alimentatieindex 2023: 3,4 %

In 2022 was dat 1,9%. Het percentage van de indexering wordt door de staatssecretaris van Justitie jaarlijks vastgesteld en is gebaseerd op de gemiddelde stijging van de lonen. Dat geldt voor alimentatie die is afgesproken - en al of niet schriftelijk is vastgelegd - ...

Lees meer

Samenlevingscontract is niet voldoende om te erven.

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie erft. Als u ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samenwoont, erft u volgens de wet niet van elkaar, ook niet als u een samenlevingscontract heeft.  Wilt u dat uw bezittingen bij uw overlijden naar uw partner gaan?...

Lees meer

Een legaat: wat is het en hoe werkt het?

Degene aan wie u spullen of geld nalaat, heet een legataris. Dit kan iedereen zijn; denk bijvoorbeeld aan een familielid, buurman, vriend of goed doel. Het hoeven niet per se de erfgenamen te zijn maar het kan natuurlijk wel dat een erfgenaam ook tevens legataris is....

Lees meer

Op vakantie met minderjarige kinderen

Toestemmingsformulier Het aantonen van de toestemming is vormvrij. Dit betekent dat ouders zelf mogen bepalen hoe zij de toestemming aantonen. De meest voorkomende manier om toestemming aan te tonen is door middel van een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier....

Lees meer

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.
Claassen Advocaten