Nieuws

‘De elektronische handtekening’

De persoonlijke borgtocht is een overeenkomst waarbij (simpel gesteld) partij A zich persoonlijk garant stelt voor de nakoming van contractuele verplichtingen van partij B met partij C. Uit de wet volgt dat het bestaan van een dergelijke overeenkomst slechts door een...

Lees meer

Vergeten schuld bij afwikkelen nalatenschap

Onder het oude recht maakten echtparen vaak een testament op, met daarin de zogenaamde ouderlijke boedelverdeling. Deze boedelverdeling hield in dat het volledige vermogen van de overleden echtgenoot, na overlijden, toe komt aan de nog levende echtgenoot. De kinderen...

Lees meer

De bankrekening en overlijden: wat u moet weten.

Als iemand overlijdt, moet dit zo snel mogelijk worden gemeld aan de bank. Alle grote banken hebben daarvoor een speciale nabestaandenafdeling. Bij sommige banken kunt u de melding online doen. Vaak verlangt de bank dat er een akte van overlijden wordt toegezonden. Op...

Lees meer

Tips voor het maken van een ouderschapsplan.

Start met de verplichte onderdelen Een ouderschapsplan kent enkele verplichte onderdelen. In de wet staat over welke onderwerpen jullie in ieder geval afspraken moeten maken. Dit zijn de volgende onderwerpen: de zorgregeling; de manier waarop jullie elkaar informeren...

Lees meer

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

De waarschuwing betreft een zogenoemde vrijstellingsvermelding van de AFM. Bedrijven met een vrijstellingsvermelding worden niet onderworpen aan hetzelfde strikte toezicht als volledig gereguleerde ondernemingen. Hierdoor kan het moeilijker zijn om de financiële...

Lees meer

Partneralimentatie en samenwonen

Partneralimentatie – degene die geld ontvangt, is gaan samenwonen Als jij een bijdrage ontvangt van jouw ex-partner en je gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aan gaat of samenwonen als ware gehuwd, dan stopt/vervalt de partneralimentatie die jij ontvangt...

Lees meer

Begrafenis of crematie: wie moet dit regelen?

Wie moet de uitvaart regelen? Degene die de uitvaart organiseert, bepaalt in beginsel wie er de uitvaart mogen bijwonen. Er is geen wettelijke verplichting om een familielid te berichten over een overlijden. In uitzonderlijke gevallen starten mensen een procedure om...

Lees meer

Verdwenen vermogen

Anders wordt het als de overledene het vermogen niet zelf heeft uitgegeven. Maar dat iemand anders dit heeft gedaan. Zolang het vermogen ten behoeve van de overledene is uitgegeven, is er op zich niets aan de hand. Maar als het vermogen aan andere zaken is besteed...

Lees meer

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten