Nieuws

De aanvaardbare termijn is niet in beton gegoten…

De wet schrijft echter niet voor hoelang de aanvaardbare termijn is. Wat is aanvaardbaar? Hangt de aanvaardbaarheid af van de situatie of het kind? Maakt leeftijd iets uit? Wanneer is een termijn aanvaardbaar en wanneer niet? De aanvaardbare termijn is daarom nader...

Lees meer

Het programma Scheiden zonder Schade

De ambitie van het programma was het voorkomen van schade bij kinderen door de scheiding van hun ouders. Het programma streefde ernaar om ieder kind op te laten groeien in een veilige en gezonde omgeving, ook als de ouders uit elkaar gaan of zijn. De grondgedachte van...

Lees meer

De donorovereenkomst

Er zijn verschillende soorten donoren. In Nederland duiden we die aan als A-donoren, B-donoren en C-donoren. De A-donor is een volledige anonieme donor. Dat is in Nederland sinds 2004 niet meer mogelijk dus een A-donor is een donor die voor 2004 heeft gedoneerd of een...

Lees meer

Verhuizen met een minderjarig kind

Als ouders gezamenlijk gezag hebben over een minderjarig kind en één van de ouders wil met het kind verhuizen, dan heeft de verhuizende ouder toestemming nodig van de andere ouder. Het komt weleens voor dat de andere ouder geen toestemming wil verlenen. In dat geval...

Lees meer

M/V of X

De Nederlandse wet biedt op dit moment geen grondslag voor een genderneutrale registratie. Een juridische vraag die de gemoederen al even bezig houdt is of de rechter op verzoek van een non-binair persoon de burgerlijke stand toch opdracht mag geven om een...

Lees meer

Alimentatieindex 2023: 3,4 %

In 2022 was dat 1,9%. Het percentage van de indexering wordt door de staatssecretaris van Justitie jaarlijks vastgesteld en is gebaseerd op de gemiddelde stijging van de lonen. Dat geldt voor alimentatie die is afgesproken - en al of niet schriftelijk is vastgelegd - ...

Lees meer

Samenlevingscontract is niet voldoende om te erven.

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie erft. Als u ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samenwoont, erft u volgens de wet niet van elkaar, ook niet als u een samenlevingscontract heeft.  Wilt u dat uw bezittingen bij uw overlijden naar uw partner gaan?...

Lees meer

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.
Claassen Advocaten