Nieuws

Klachtplicht

Natuurlijk gaan “mijn nekharen” als advocaat bij het horen van deze vraag meteen omhoog en blader ik in het Wetboek naar de regels m.b.t. de klachtplicht zoals die zijn opgenomen in artikel 6:89 BW. Dat artikel luidt als volgt: “(….) De schuldeiser kan op een gebrek...

Lees meer

‘De Meesterclausule’

Duidelijk. In deze situatie is het u bekend dat de koper handelt namens de achterman. De koper bindt zichzelf dus niet bij de getroffen verkoop, maar de achterman. Het is óók mogelijk dat de identiteit van de achterman u onbekend is. In zo’n situatie wordt de...

Lees meer

Niet-wijzigingsbeding

Zo kunnen er afspraken gemaakt worden over hoe lang er betaald moet worden, hoeveel er betaald moet worden, of dat er helemaal niets betaald hoeft te worden. Indien dit soort afspraken met elkaar worden gemaakt, wordt ook vaak een zogenaamd ‘niet-wijzigingsbeding’ met...

Lees meer

Hoeveel erfbelasting moet ik betalen?

U bent: Bedrag van uw vrijstelling in 2024 Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner € 795.156 Kind, pleegkind of stiefkind € 25.187 Kleinkind € 25.187 Achterkleinkind € 2.658 Kind met een beperking € 75.546 Ouder € 59.643 Erven u en uw partner allebei?...

Lees meer

Verhuizen?

Als beide ouders gezag hebben Als beide ouders gezamenlijk gezag hebben over hun kinderen, en één van deze ouders wenst te verhuizen dan is er toestemming nodig van de andere ouder. Ook wanneer in een ouderschapsplan iets staat opgenomen over verhuizing, bijvoorbeeld...

Lees meer

ScheidingsTeam Eindhoven

Een scheiding is een grote, ingrijpende gebeurtenis. Er breekt een onzekere tijd aan, waarin veel zaken geregeld moeten worden. Scheidende ouders hebben in het toch al lastige proces van scheiden nog een extra zorg; de kinderen. Wij helpen ouders en kinderen door het...

Lees meer

‘De elektronische handtekening’

De persoonlijke borgtocht is een overeenkomst waarbij (simpel gesteld) partij A zich persoonlijk garant stelt voor de nakoming van contractuele verplichtingen van partij B met partij C. Uit de wet volgt dat het bestaan van een dergelijke overeenkomst slechts door een...

Lees meer

Vergeten schuld bij afwikkelen nalatenschap

Onder het oude recht maakten echtparen vaak een testament op, met daarin de zogenaamde ouderlijke boedelverdeling. Deze boedelverdeling hield in dat het volledige vermogen van de overleden echtgenoot, na overlijden, toe komt aan de nog levende echtgenoot. De kinderen...

Lees meer

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten