Erfrecht

Legitieme portie

Soms komt dit voor het betreffende kind als een complete verrassing, soms ziet hij of zij het al aankomen en soms is het hem of haar voor overlijden zelfs al medegedeeld. Hoe het onterfde kind er ook achter komt, onterfd worden, geeft eigenlijk altijd een gevoel van...

Lees meer

Hoeveel erfbelasting moet ik betalen?

U bent: Bedrag van uw vrijstelling in 2024 Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner € 795.156 Kind, pleegkind of stiefkind € 25.187 Kleinkind € 25.187 Achterkleinkind € 2.658 Kind met een beperking € 75.546 Ouder € 59.643 Erven u en uw partner allebei?...

Lees meer

Vergeten schuld bij afwikkelen nalatenschap

Onder het oude recht maakten echtparen vaak een testament op, met daarin de zogenaamde ouderlijke boedelverdeling. Deze boedelverdeling hield in dat het volledige vermogen van de overleden echtgenoot, na overlijden, toe komt aan de nog levende echtgenoot. De kinderen...

Lees meer

De bankrekening en overlijden: wat u moet weten.

Als iemand overlijdt, moet dit zo snel mogelijk worden gemeld aan de bank. Alle grote banken hebben daarvoor een speciale nabestaandenafdeling. Bij sommige banken kunt u de melding online doen. Vaak verlangt de bank dat er een akte van overlijden wordt toegezonden. Op...

Lees meer

Begrafenis of crematie: wie moet dit regelen?

Wie moet de uitvaart regelen? Degene die de uitvaart organiseert, bepaalt in beginsel wie er de uitvaart mogen bijwonen. Er is geen wettelijke verplichting om een familielid te berichten over een overlijden. In uitzonderlijke gevallen starten mensen een procedure om...

Lees meer

Verdwenen vermogen

Anders wordt het als de overledene het vermogen niet zelf heeft uitgegeven. Maar dat iemand anders dit heeft gedaan. Zolang het vermogen ten behoeve van de overledene is uitgegeven, is er op zich niets aan de hand. Maar als het vermogen aan andere zaken is besteed...

Lees meer

Ontslag van een executeur.

In dat geval kan er een verzoek worden gedaan aan de kantonrechter om de executeur te ontslaan. Zo’n verzoek kan worden gedaan door: Een erfgenaam Een mede-executeur Het openbaar ministerie Ambtshalve door de kantonrechter Door de executeur zelf (Dit verzoek zal...

Lees meer

Wie erft van een overledene?

De wet bepaalt in welke volgorde de erfgenamen worden opgeroepen. Na de echtgenoot of geregistreerd partner en kinderen volgen: ouders, broers en zussen. Daarna volgen grootouders en uiteindelijk overgrootouders. Afwikkeling van de erfenis Als er geen testament is, is...

Lees meer

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten