Erfrecht

Samenlevingscontract is niet voldoende om te erven.

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie erft. Als u ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samenwoont, erft u volgens de wet niet van elkaar, ook niet als u een samenlevingscontract heeft.  Wilt u dat uw bezittingen bij uw overlijden naar uw partner gaan?...

Lees meer

Een legaat: wat is het en hoe werkt het?

Degene aan wie u spullen of geld nalaat, heet een legataris. Dit kan iedereen zijn; denk bijvoorbeeld aan een familielid, buurman, vriend of goed doel. Het hoeven niet per se de erfgenamen te zijn maar het kan natuurlijk wel dat een erfgenaam ook tevens legataris is....

Lees meer

Internationale Dag van de Weduwen

Volgens de VN biedt een internationale dag bij uitstek gelegenheid om het publiek voor te lichten over zorgwekkende kwesties. Door aandacht te vragen probeert de VN de politiek en financiële middelen te mobiliseren om wereldwijde problemen aan te pakken.  ...

Lees meer

De boedelbeschrijving

Boedelbeschrijving verplicht? Soms is het verplicht een boedelbeschrijving op te stellen. Een boedelbeschrijving is verplicht indien één van de erfgenamen de nalatenschap beneficiair (voorlopig en pas definitief als er een boedelbeschrijving is) heeft aanvaard en er...

Lees meer

Het aanvaarden van een erfenis.

De Wet BETS Sinds 1 september 2016 biedt de wet erfgenamen, die een nalatenschap zuiver hebben aanvaard, enige bescherming. Dat is het geval indien in een later (?) stadium blijkt van het bestaan van schulden van de overledene. Het moet dan gaan om schulden waarvan de...

Lees meer

Onterfd; heb ik mijn portie nu gehad?

De legitieme portie Ingevolge de wet heeft ieder kind recht op een minimumbedrag uit de erfenis van zijn/haar ouder. Als u een beroep doet op uw legitieme portie dan wordt u geen erfgenaam maar legitimaris. U wordt een schuldeiser van de nalatenschap.  De legitieme...

Lees meer

Dag van het Erfrecht

Wanneer een naaste overlijdt, breekt er vaak een emotionele periode aan. Naast veel emoties brengt een overlijden ook juridische en financiële consequenties met zich mee. Hoe moeilijk het ook is, er zullen zaken geregeld moeten worden zoals de afwikkeling van de...

Lees meer

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.
Claassen Advocaten