Contracten

‘De Meesterclausule’

Duidelijk. In deze situatie is het u bekend dat de koper handelt namens de achterman. De koper bindt zichzelf dus niet bij de getroffen verkoop, maar de achterman. Het is óók mogelijk dat de identiteit van de achterman u onbekend is. In zo’n situatie wordt de...

Lees meer

‘De elektronische handtekening’

De persoonlijke borgtocht is een overeenkomst waarbij (simpel gesteld) partij A zich persoonlijk garant stelt voor de nakoming van contractuele verplichtingen van partij B met partij C. Uit de wet volgt dat het bestaan van een dergelijke overeenkomst slechts door een...

Lees meer

Geld uitlenen, is dat wel zo verstandig?

Een overeenkomst van geldlening is een afspraak waarbij iemand geld aan een andere partij leent (de uitlener) en die partij zich verbindt om hetzelfde bedrag terug te betalen (de lener). Hoewel zo'n afspraak mondeling kan worden gemaakt, is het toch verstandig om het...

Lees meer

Wanprestatie? Geen ingebrekestelling, geen schadevergoeding

Wanprestatie en overmacht In het dagelijkse spraakgebruik wordt dit onderscheid ook wel aangegeven met de termen wanprestatie (toerekenbaar) en overmacht (niet toerekenbaar). Er is sprake van overmacht indien de schuldenaar zich er op kan beroepen dat er sprake is van...

Lees meer

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten