Arbeid & contracten

De oproepovereenkomst

In dit blog zal worden ingegaan op de volgende onderwerpen: i. de aard van de oproepovereenkomst, en; ii. zal kort worden ingegaan op twee van deze ‘opties’, te weten: a. het nulurencontract, en; b. het min-maxcontract. Betreffende (i) de aard van de...

Lees meer

Is een Freelanceovereenkomst een arbeidsovereenkomst ?

Een werknemer was eerst werkzaam als stagiair, vervolgens als freelancer en daarna als werknemer met een arbeidsovereenkomst. In de freelance en in de arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen. De kantonrechter oordeelt (mijns inziens terecht) dat de...

Lees meer

Discriminatie of toch niet?

De man stelt zich op het standpunt dat het waterleidingbedrijf hem discrimineerde bij de aanbieding van de functie. Volgens de man is het stellen van een maximum werkervaringseis van drie jaar een verkapte manier om een kandidaat te zoeken van maximaal 35 jaar oud....

Lees meer

Toch een ontslagvergoeding na ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet: wat nu? Als een werknemer op staande voet ontslagen wordt, dan is het verstandig een procedure te starten. Hij verliest na het ontslag namelijk niet alleen zijn inkomen, maar ook zijn recht op een WW-uitkering. De kantonrechter beoordeelt...

Lees meer

Ontslag en uitbetaling van vakantiedagen.

Als je een vakantiedag opneemt, krijg je het loon en de opbouw van bijna alle extra’s die in de arbeidsovereenkomst of cao staan gewoon uitbetaald. Dit moet dus ook gelden als je vakantiedagen laat uitbetalen. In grote lijnen geldt dat niet voor onkostenvergoedingen...

Lees meer

Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte?

Allereerst benadrukt de minister dat compensatie alleen mogelijk is in geval van een ontslag van een werknemer die twee jaar ziek is geweest. Het maakt daarbij niet uit op welke manier de werknemer wordt ontslagen. Het kan gaan om opzegging na een verkregen...

Lees meer

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.
Claassen Advocaten