Nieuw specialisme binnen Claassen Advocaten: de Vereffenaar.

Met veel enthousiasme hebben wij binnen Claassen Advocaten het afgelopen half jaar gewerkt aan een nieuw specialisme: de vereffenaar!

En met ingang van 1 mei 2024 is het dan zover. Vanaf deze datum kun je ook één van onze erfrechtadvocaten benaderen om als vereffenaar in een nalatenschap op te treden.

Wat wij als vereffenaar doen en hoe je ons als vereffenaar ‘kunt aanstellen’ leg ik hieronder graag aan je uit.

Nieuw specialisme binnen Claassen Advocaten: de Vereffenaar.

Wanneer/waarom een vereffenaar?

Ben je erfgenaam of schuldeiser in een nalatenschap die om één van onderstaande redenen maar niet afgewikkeld kan worden, dan kun je een vereffenaar laten benoemen.

Een vereffenaar kan benoemd worden in de gevallen waarin bijvoorbeeld:

  • één of meerdere van de erfgenamen onvindbaar is/zijn;
  • er geen contact is tussen de erfgenamen;
  • er een conflict is tussen de erfgenamen waardoor de erfenis niet kan worden afgewikkeld; of
  • het de erfgenamen of executeur ontbreekt aan de kennis en kunde om de nalatenschap te vereffenen.

Wat doet een vereffenaar?

Beheer

De vereffenaar beheert de nalatenschap. Dit betekent dat de vereffenaar bijvoorbeeld de administratie van de overledene verzorgt, voorkomt dat de schulden (te ver) oplopen, zorgt voor het noodzakelijke onderhoud en instandhouding van de goederen die tot de nalatenschap behoren en er voor zorgt dat de nalatenschapsgoederen afdoende verzekerd zijn en blijven.

Vereffenen

Ook vereffent de vereffenaar de nalatenschap. Dit betekent dat de vereffenaar goederen van de nalatenschap kan en mag verkopen indien dit noodzakelijk is voor het betalen van de schulden van de nalatenschap.

Gereed voor verdeling

Tenslotte maakt de vereffenaar de nalatenschap gereed voor verdeling en draagt hij of zij de nalatenschap hiertoe weer terug over aan de erfgenamen, die dan gezamenlijk tot verdeling over kunnen gaan.

Hoe kun je een vereffenaar aanstellen?

Benoeming door de rechtbank

Een vereffenaar wordt benoemd door de rechtbank.

Als jij als erfgenaam (of als schuldeiser van de nalatenschap) wilt dat er een vereffenaar wordt aangesteld, zul je dit zelf aan de rechtbank moeten verzoeken. De rechtbank beoordeelt of er een noodzaak is om een vereffenaar te benoemen. Is de rechtbank (ook) van mening dat er een vereffenaar benoemd moet worden, dan zal zij hiertoe overgaan.

Welke vereffenaar

De rechtbank benoemt alleen niet zomaar iemand tot vereffenaar. Zij benoemt tegenwoordig alleen notarissen of advocaten, en eigenlijk ook alleen die notaris of advocaat die door de verzoeker zelf wordt voorgesteld en die bereid is om de vereffening op zich te nemen.

Het is dus belangrijk dat je, voordat je een advocaat of notaris als vereffenaar wilt laten benoemen, bij de betreffende advocaat of notaris informeert of hij of zij bereid is als vereffenaar op te treden.

Erfrechtspecialist van Claassen als vereffenaar?

Zoals ik al heb aangegeven, kunnen met ingang van 1 mei 2024 ook de erfrechtspecialisten van Claassen Advocaten tot vereffenaar worden benoemd. Wil jij één van ons als vereffenaar laten benoemen, neem dan gerust contact op met mij (mr. C.J. Lemmens) dan bekijken we samen of wij de juiste vereffenaar zijn voor de nalatenschap waarbij jij betrokken bent.

 

Chantal Lemmens

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten