Vakantie met minderjarige kinderen

De meivakantie staat voor de spreekwoordelijke deur en de zomervakantie is ook in aantocht. Dat brengt mij in deze blog op een onderwerp dat voor de vakantieperiodes altijd weer actueel is: reizen met minderjarigen. In deze blog leg ik uit hoe het zit en wat je kan doen als de ander onverhoopt geen toestemming verleent. Ook geef ik een aantal tips.

Vakantie met minderjarige kinderen

Toestemming van andere ouder met toestemmingsformulier

Als jullie beiden het gezag hebben over jullie minderjarige kind, dan heb je toestemming van de andere ouder nodig om met jullie kind naar het buitenland te reizen. Deze toestemming moet worden gegeven via het daarvoor bestemde toestemmingsformulier van Rijksoverheid.

Dit formulier moet volledig worden ingevuld met de vluchtinformatie, de plaats van bestemming en contact informatie. Dit zodat de andere ouder weet waarvoor hij/zij/hen toestemming verleent en weet waar het kind zal verblijven. In geval van nood, weet de achterblijvende ouder dan waar het kind verblijft en met wie er contact opgenomen kan worden.

Gezamenlijk gezag brengt mee dat met de andere ouder wordt besproken naar welke bestemming de vakantie gaat. Als er bepaalde zorgen zijn, kunnen die op dat moment nog ondervangen worden door het daar samen over te hebben en te bespreken wat ervoor nodig is om de kinderen veilig op vakantie te laten gaan.

Vervangende toestemming

In het geval dat de andere ouder niet bereid is om toestemming te verlenen, dan kan er vervangende toestemming aan de rechtbank worden verzocht. Voor deze procedure heb je een advocaat nodig. Afhankelijk van de hoeveel tijd die er nog is tot aan de geplande vakantie, is dat een kort geding procedure of een normale procedure. Omdat er bepaalde wettelijke termijnen gelden en je mede afhankelijk bent van de vraag of de rechtbank nog de tijd heeft om de zaak te behandelen voor de aanvang van de geplande vakantie, is het van belang om tijdig contact op te nemen met een advocaat.

Als de rechter meent dat het in het belang van de kinderen is dat de kinderen op vakantie kunnen, dan komt de beslissing van de rechter in de plaats van de handtekening van de andere ouder. In mijn ervaring wordt de vervangende toestemming verleend, tenzij er contra-indicaties zijn. Daarbij kan je denken aan het afreizen naar een onveilig land (zie daarvoor Nederland Wereldwijd). Die onveiligheid kan liggen in politieke sfeer, maar ook in de uitbraak van een bepaalde ziekte. Een andere contra-indicatie kan zijn wanneer er concrete aanwijzingen dat de andere ouder niet met de kinderen zal terugkeren. Verder kan een reden voor het afwijzen van vervangende toestemming gelegen zijn in de situatie dat een kind een belangrijke gebeurtenis heeft in zijn leven op het moment van de geplande vakantie.

Voor jullie kind is het meest prettig als jullie als ouders naar hem/haar/hen kunnen communiceren dat jullie hier zelf samen uit zijn gekomen en het kind mee op vakantie kan. Ook wanneer de procedure al is opgestart, is het belangrijk om de deur open te houden voor een gesprek met de andere ouder.

Tips

Dan nog een paar tips:

  • Het is niet zinvol om in een ouderschapsplan op te nemen dat je elkaar altijd toestemming zal geven. Je moet voor iedere vakantie opnieuw toestemming vragen aan de andere ouder met gezag.
  • Zorg ervoor dat de bestemming en de tijdsperiode voldoende duidelijk zijn;
  • Zorg ervoor dat voor de andere ouder duidelijk is hoe de vakantie in elkaar steekt; wanneer, waar, hoe reis je ernaar toe, welke overstap etc.
  • Bespreek met elkaar welke zorgen de ander mogelijk heeft en hoe je van plan bent deze te ondervangen;
  • Zorg ervoor dat het toestemmingsformulier volledig is ingevuld, zodat de ander kan ondertekenen.
  • Spreek samen af dat indien de toestemming eenmaal is verleend, deze niet kan worden ingetrokken.
  • Zorg ervoor dat je de toestemmingsformulieren tijdig laat ondertekenen. Geef ook aan wanneer je het uiterlijk nodig hebt. Houd daarmee een periode aan die nog voldoende tijd geeft voor het geval de ander onverhoopt geen toestemming verleent.
  • Blijf voor ogen houden wat het met jullie kind doet als hij/zij/hen zich heeft verheugd op een vakantie en deze niet kan doorgaan.

 

Heb je vragen over toestemming met tot een voorgenomen vakantie jullie kind? Aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor.

 

Laura Warbroek

 

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten