Aanvragen van het eigen faillissement; “Niet leuk, maar soms wel nodig’.

Deze week heb ik één van mijn cliënten helaas moeten helpen met het aanvragen van het eigen faillissement. Ik was gevraagd om de directeur te begeleiden in verband met een activa-/passiva-transactie en een overname van haar bedrijf (een BV). De overname zou haar bedrijf nog kunnen redden en het personeel kon hierdoor hun banen behouden. Om onbekende redenen haakten de beoogde kopers ineens af. Het daaropvolgende overleg met de directeur en haar financials gaf als enige resterende mogelijkheid nog het aanvragen van het eigen faillissement. Temeer moest die beslissing worden genomen omdat het bijna het einde van de maand was en de salarissen niet konden worden betaald. Bovendien werden er al steeds meer vervelende incassobrieven ontvangen van schuldeisers.

Aanvragen van het eigen faillissement; “Niet leuk, maar soms wel nodig’.

De financials en ik konden redelijk snel tot het advies “eigen faillissement” komen. Het bedrijf dat zou moeten “omvallen”, zat weliswaar in een BV-structuur met een Holding als moeder en een zusterbedrijf, maar er was geen sprake van een fiscale eenheid. Verder was weliswaar sprake van rekening-courant verhouding met de Holding, maar alleen in de zin dat de Holding van de dochter-BV te vorderen had en niet andersom. De diverse BV’s hadden ieder ook een eigen administratie en de jaarstukken waren tijdig gedeponeerd.

Het aanvragen van het eigen faillissement van een BV is relatief eenvoudig. Allereerst moet daarvoor een Aandeelhoudersbesluit worden genomen en vervolgens moet aan de hand van een checklist die via www.rechtspraak.nl te verkrijgen is, allerhande informatie worden verzameld. Als die informatie dan is vergaard, dient een verzoekschrift te worden opgesteld. Daar kan een advocaat bij behulpzaam zijn, maar dat hoeft niet.

De directeur van de BV kan met het verzoek, de checklist en alle verzamelde documenten een afspraak maken bij de Rechtbank en dan zal een medewerker van de faillissementsgriffie nagaan of het verzoek compleet is, waarna het kan worden ingediend.

Er wordt dan meteen ook een behandeling van het verzoek gepland. Op die bepaalde zitting zal de rechter de directeur een aantal vragen stellen m.b.t. de gedane aanvraag en vervolgens daarop beslissen.

Indien de rechter ter zitting het faillissement uitspreekt, zal hij in de loop van de dag een curator benoemen alsmede een rechter-commissaris. Deze laatste houdt het toezicht namens de rechtbank op het faillissement en toetst de handelingen van de curator. De curator zal direct na zijn benoeming contact opnemen met de directeur om met deze een afspraak te maken om de oorzaak van het faillissement te vernemen en de onderneming van de failliet te bezoeken.

Een faillissement geldt als een algeheel beslag op alle eigendommen van de failliete BV. De enige die daar nog over mag beschikken, is de curator. Zijn taak is om zoveel mogelijk bezittingen te gelde te maken ten behoeve van de boedel om daarmede zoveel mogelijk de schuldeisers in het faillissement te kunnen betalen. Echter het komt niet in alle faillissementen zover. Met de curator heeft de boedel er een nieuwe schuldeiser bij, die bij voorrang aanspraak heeft op het boedelactief.

Het eerste contact met een curator is altijd belangrijk. Het is van belang dat er een duidelijk en helder verhaal is wat er mis is gegaan en wat de ondernemer heeft gedaan om dat te voorkomen. In de kwestie van de BV waarvoor deze week het eigen faillissement is aangevraagd heb ik dat tevoren goed met de directeur doorgenomen. Zij heeft een eerlijk verhaal met vervelende pechmomenten. Het enige verwijt dat zou kunnen worden gemaakt is dat de directeur te lang heeft geprobeerd de “tent” in de lucht te houden, maar kun je dat een ondernemer nu werkelijk kwalijk nemen, die jarenlang met hart en ziel aan zijn onderneming heeft gewerkt?

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met één van onze insolventierecht specialisten.

 

Eugène Ong

 

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten