Niet-wijzigingsbeding

Vaak hoor ik van cliënten (of wederpartijen) dat ze na een echtscheiding niet voor de ander gaan betalen. Ze doelen dan op de wettelijke verplichting om ook na echtscheiding in de kosten van levensonderhoud van de ander te voorzien. De zogenaamde partneralimentatie.

De bereidheid om die te betalen is er lang niet altijd. De verplichting daarentegen wel. Gelukkig zijn er mogelijkheden om samen afspraken te maken over het wel of niet betalen van partneralimentatie.

Niet-wijzigingsbeding

Zo kunnen er afspraken gemaakt worden over hoe lang er betaald moet worden, hoeveel er betaald moet worden, of dat er helemaal niets betaald hoeft te worden.

Indien dit soort afspraken met elkaar worden gemaakt, wordt ook vaak een zogenaamd ‘niet-wijzigingsbeding’ met elkaar afgesproken.

Niet-wijzigingsbeding

Het woord zegt het al. In dit beding spreken partijen met elkaar af dat de afspraken die zij met elkaar maken over het al dan niet betalen van partneralimentatie in de toekomst niet gewijzigd kunnen worden.

Een dergelijk ‘niet-wijzigingsbeding’ mogen partijen ook met elkaar afspreken. De wet geeft hierover aan dat ‘bij de overeenkomst (bedoeld wordt de alimentatieovereenkomst) kan worden bedongen dat zij niet bij rechterlijke uitspraak zal kunnen worden gewijzigd op grond van een wijziging van omstandigheden.

Wijziging niet-wijzigingsbeding

De wet zou echter de wet niet zijn, als hier niet toch een uitzondering op gemaakt wordt. De wet geeft namelijk ook aan dat ‘ondanks een zodanig beding kan op verzoek van een der partijen de overeenkomst door de rechter bij de echtscheidingsbeschikking of bij latere beschikking worden gewijzigd op grond van een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden, dat de verzoeker naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het beding mag worden gehouden.

Uit de rechtspraak blijkt dat er sprake moet zijn van een volkomen wanverhouding tussen wat partijen bij het sluiten van het convenant voor ogen stond en wat zich in werkelijkheid heeft voorgedaan, en wel zo, dat het in hoge mate onbillijk zou zijn als de ontvangende partner de betalende partner aan het beding zou houden.

Uit de recjtspraak blijkt ook dat de rechterlijke macht zware eisen stelt aan de stelplicht van de partner die het ter zijde stellen van het niet-wijzigingsbeding verzoekt. Wijzigingen mogen immers enkel in uitzonderingsgevallen worden toegekend, zodat het aan de verzoekende partij is om te stellen en te bewijzen! dat zich een ‘zeer ingrijpende wijziging van omstandigheden’ heeft voorgedaan, die het wijzigen van een overeengekomen niet-wijzigingsbeding rechtvaardigt.

En dit is niet makkelijk.

In mijn praktijk heb ik het in ieder geval nog niet meegemaakt dat een eerder overeengekomen niet-wijzigingsbeding later door een rechterlijke uitspraak wordt gewijzigd. En ik wijs mijn cliënten er dan ook altijd op dat, als zij een niet-wijzigingsbeding met de ander overeenkomen, ze ervan uit moeten gaan dat dit beding ook doet wat het zegt te doen; namelijk het onmogelijk maken dat de gemaakte afspraken later gewijzigd worden.

Dit kan rust geven, want dan weet je precies waar je aan toe bent en waar je in de toekomst rekening mee kunt houden. Maar het betekent ook dat, als later misschien blijkt dat je toch een hoger bedrag aan alimentatie nodig hebt, of net het tegenovergestelde, dat je het overeengekomen bedrag niet meer kunt betalen, het door jou te ontvangen of door jou te betalen bedrag niet gewijzigd kan worden.

Normale wijzigingen van omstandigheden (zoals bijvoorbeeld het meer of minder gaan verdienen, het arbeidsongeschikt raken, opnieuw trouwen of gaan samenwonen en/of het krijgen van een kind of kinderen) maken namelijk niet dat een met jouw ex overeengekomen niet-wijzigingsbeding door een rechter gewijzigd zal worden. Hier moet echt meer voor aan de hand zijn.

Dus bedenk goed wat voor gevolgen een niet-wijzigingsbeding voor jou kan hebben en of jij je hiermee kunt verenigen, voordat je een niet-wijzigingsbeding overeenkomt.

Advies

Wil jij meer weten over partneralimentatie, de mogelijk daarover te maken afspraken en het wel of niet overeenkomen van een niet-wijzigingsbeding?

Neem dan gerust contact op met één van onze echtscheidingsspecialisten.

 

Chantal Lemmens

Chantal Lemmens, advocaat bij Claassen Advocaten, is gespecialiseerd in echtscheidings- en erfrechtzaken. Met vastberadenheid en een sportieve instelling streeft ze naar de beste oplossingen voor haar cliënten, zowel juridisch als emotioneel. Ze hecht waarde aan een benadering, waarbij menselijkheid centraal staat. Chantal gelooft in respect voor haar cliënten, en ze zet zich in voor open communicatie en duidelijkheid. Haar doel is om samen met haar cliënten een bevredigende en duurzame oplossing te vinden, waarmee ze verder kunnen in het leven.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten