Hoeveel erfbelasting moet ik betalen?

Ook bij een overlijden ontkomt u er niet aan: de belastingdienst. Als u een erfenis krijgt, dient u dit op te geven aan de belastingdienst. Deze berekent of en hoeveel erfbelasting u moet betalen. U betaalt geen erfbelasting als de totale waarde van uw erfenis lager dan of gelijk is aan uw vrijstelling. Hoe hoog uw vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene.

Hoeveel erfbelasting moet ik betalen?

U bent:Bedrag van uw vrijstelling in 2024
Echtgenoot,
geregistreerd partner
of samenwonend partner
€ 795.156
Kind, pleegkind of stiefkind€ 25.187
Kleinkind€ 25.187
Achterkleinkind€ 2.658
Kind met een beperking€ 75.546
Ouder€ 59.643
Erven u en uw partner allebei? Dan is de vrijstelling voor u samen € 59.643.
Andere erfgenaam,
bijvoorbeeld een zus of vriend
€ 2.658

Is uw erfenis groter dan de voor u geldende vrijstelling? Dan moet u erfbelasting betalen. U berekent dit als volgt: trek de vrijstelling eerst van uw erfenis af en neem daarná het percentage dat voor u geldt. Met dat percentage kunt u de hoogte van uw erfbelasting berekenen.

Tarieven erfbelasting 2024 

Waarde erfenisPartner
(Pleeg- of stief)kind
Kind met een beperking
Kleinkinderen en
verdere afstammelingen
Overige erfgenamen
zoals een ander familielid of een vriend
€ 0 – € 152.36810%18%30%
€ 152.368 en meer20%36%40%

 

Is de waarde van uw erfenis hoger dan € 152.368? Dan betaalt u een hoger percentage over het deel van de erfenis dat boven dit bedrag uitkomt.

De belastingdienst heeft op haar website een handige tool om te checken of én hoeveel erfbelasting u moet betalen. Deze tool kunt u vinden op:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/content/hulpmiddel-erfbelasting-berekenen

De belastingdienst stuurt de aangiftebrief naar 1 van de erfgenamen, meestal de partner of het oudste kind van de overledene. Dit is anders wanneer is doorgegeven dat een andere erfgenaam contactpersoon is. Blijkt uit het testament of een verklaring van erfrecht dat er een executeur of een notaris gemachtigd is om de aangifte erfbelasting in te vullen? Dan stuurt de belastingdienst de aangiftebrief naar die executeur of gemachtigde.

De belastingdienst wil in de meeste gevallen dat er binnen 8 maanden na het overlijden aangifte erfbelasting wordt gedaan. Dit is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als er nog een rechtszaak loopt over de erfenis.

Heeft u de aangifte erfbelasting ingediend, maar wilt u iets aanpassen of wijzigen (bijvoorbeeld omdat u een hoger of lager bedrag erft dan u in de aangifte hebt opgegeven), dan kunt u dit eenvoudig wijzigen zolang er nog geen definitieve aanslag is opgelegd. Is er al wel een definitieve aanslag, dan kunt u nog bezwaar maken (binnen zes weken na de aanslag) of een verzoek tot herziening doen (uiterlijk binnen vijf jaar na de aanslag). Mocht de erfenis nog niet (volledig) verdeeld zijn, maar moet u toch al aangifte erfbelasting doen, dan is dat dus geen probleem.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze erfrechtspecialisten.

 

Eef Ong

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten