AI in de Advocatuur: Een vooruitblik naar de toekomst van morgen!

Aan het einde van een jaar is het goed om niet alleen vooruit te kijken maar ook om terug te kijken op het afgelopen jaar. 2023 was een zeer bewogen jaar met tal van nieuwe ontwikkelingen. Een van de belangrijkste ontwikkelingen het afgelopen jaar was de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI), bijvoorbeeld Chat GPT. De invloed van voormelde ontwikkeling op het werk van juristen, waaronder advocaten en rechters kan niet worden overschat. Het belang van voormelde ontwikkeling wordt onderstreept door Chief Justice of the United States – John G. Roberts, Jr.

AI in de Advocatuur: Een vooruitblik naar de toekomst van morgen!

Ieder jaar kijkt het Supreme Court van de Verenigde Staten terug op het afgelopen jaar. Deze terugblik wordt vastgelegd in een zogenoemd Year-end Report on the Federal Judiciary. In het meest recente Year-end Report on the Federal Judiciary van 31 december 2023 schrijft Roberts op een zeer lezenswaardige manier, over de invloed van AI op het werk van rechters en advocaten.[1]

Aan de hand van technologische ontwikkelingen zoals de opkomst van elektriciteit, typemachines, dictafoons en computers beschrijft Roberts de invloed van technologische ontwikkelingen op het werk van rechters en advocaten. De juridische wereld maakt een evolutie door, waarbij futuristische technologieën de routine van rechters en advocaten zal transformeren.

Roberts merkt onder andere op dat professoren in de rechtsgeleerdheid met zowel bewondering als angst naar de komst van AI kijken. AI is kennelijk in staat om juridische opdrachten te maken en te slagen voor het advocaatexamen (bar exam).

Daarnaast stroomlijnt AI niet alleen onderzoek, maar verandert ook de dynamiek van juridische strategieën. Advocaten kunnen met behulp van geavanceerde algoritmen sneller en efficiënter door bergen jurisprudentie navigeren, waardoor kostbare tijd wordt bespaard. AI werpt eveneens een scherp licht op mogelijke scenario’s, waardoor advocaten hun strategieën kunnen aanscherpen en cliënten beter kunnen adviseren.

Het rapport wijst op een herdefiniëring van de rol van rechters en advocaten, waarbij repetitieve taken worden overgenomen door AI, zodat juridische professionals zich kunnen richten op het menselijke aspect van hun werk. Echter Roberts benadrukt ook dat AI (nog) niet in staat is om rechters en advocaten in de rechtszaal volledig te vervangen. De observatie van bijvoorbeeld de aanwezige personen, de twijfeling in een stem, de zweetdruppeltjes op het hoofd van een procespartij, het (ontwijkende) oogcontact kunnen belangrijke signalen zijn welke (nog) niet door AI kunnen worden geconstateerd.

Roberts concludeert dat het tijdperk van de verenpen reeds lang achter ons ligt, maar voorspelt dat de rol van menselijke rechters nog niet is uitgespeeld. Het werk van rechters en advocaten zal wel significant wijzigen door de komst van AI. Deze wijzigingen zien niet alleen op hoe rechters hun werk dienen uit te voeren maar ook op de kennis en inzichten van rechters ten aanzien van op welke wijze AI van invloed is op de voor hen liggende zaak. Immers de invloed van AI op onze maatschappij zal enkel toenemen, zelfs op manieren welke wij op dit moment nog niet kunnen bedenken.

Het Year-end Report on the Federal Judiciary laat zien dat de invloed van AI niet kan worden overschat en dat de komst van AI het werk van juristen op meerdere manieren dan wij ons op dit moment kunnen voorstellen zal veranderen. Het is dan ook in het belang van cliënten de komst van AI te omarmen en te bekijken op welke wijze AI het werk en de uitkomst hiervan kan bevorderen, waarbij uiteraard de menselijke maat voorop dient te staan.

Gelukkig nieuwjaar en de allerbeste wensen, en vooral een goede gezondheid, voor 2024!!

 

[1] https://www.supremecourt.gov/publicinfo/year-end/2023year-endreport.pdf

 

Rik Sieben

Rik Sieben is een toegewijde advocaat bij Claassen Advocaten, gespecialiseerd in het ondernemings- en financieel recht. De aanpak van Rik als advocaat is rustig, maar beslist. Als de verhoudingen onder druk komen te staan en er grote belangen spelen weet hij hoe hij kan de-escaleren en werken aan vertrouwen. De basis hiervoor is zijn ervaring als advocaat en docent in het ondernemingsrecht. Als het niet meer werkt om in gesprek te gaan pakt Rik door aan de hand van de meest geschikte (juridische) optie.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten