Verhuizen?

Regelmatig spreken mijn familierechtcollega’s en ik een ouder die met minderjarige kinderen wil verhuizen of die juist geconfronteerd worden met de wens van de andere ouder om met hun minderjarige kinderen te verhuizen. Hieronder leg ik uit weke situaties zich kunnen voordoen, aan de hand waarvan een rechter toetst of een ouder mag verhuizen of niet en geef ik enkele tips.

Verhuizen?

Als beide ouders gezag hebben

Als beide ouders gezamenlijk gezag hebben over hun kinderen, en één van deze ouders wenst te verhuizen dan is er toestemming nodig van de andere ouder. Ook wanneer in een ouderschapsplan iets staat opgenomen over verhuizing, bijvoorbeeld een straal waarbinnen ouders van elkaar blijven wonen, dan is er toestemming van de andere ouder nodig. Dit kan wel meespelen wanneer ouders daar samen niet uitgekomen. Als ouders hier samen niet uitkomen, dan kan de ouder met de wens om te verhuizen vragen om vervangende toestemming aan de rechtbank.

Of de rechtbank toestemming verleent, ligt aan de specifieke situatie. De rechter maakt een belangenafweging waarbij de belangen van de kinderen voorop staan, maar waarbij de belangen van alle partijen worden afgewogen aan de hand van een aantal criteria:

  • De noodzaak om te verhuizen.
  • De mate van voorbereiding van de verhuizing.
  • De aangeboden alternatieven of compensatie voor de vermindering van de contactmogelijkheden met de andere ouder.
  • De rechten van de andere ouder en de kinderen op onverminderd contact met elkaar in een vertrouwde omgeving.
  • De frequentie van contact tussen de kinderen en de andere ouder voor en na de verhuizing.
  • De verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg.
  • De leeftijd van de kinderen en de mate waarin de kinderen geworteld zijn in hun omgeving of juist gewend zijn aan verhuizingen.
  • De extra kosten van de omgang na verhuizing.

Omdat deze criteria in iedere situatie anders kunnen worden ingevuld en daarover discussie kan bestaan, is het lastig te voorspellen wat de uitkomst van een procedure zal zijn. Mijn tip aan ouders is om het gesprek hierover met elkaar aan te gaan en daarbij vooral goed voor ogen te houden welk effect de verhuiswens heeft op de kinderen; kunnen zij wel op dezelfde school blijven? Hebben zij nu ook contact met opa en oma en valt dit dan weg? Zitten ze hier bij allerlei clubjes? Denk daarbij ook aan creatieve oplossingen; wijzigen van de hoofdverblijfplaats van de ene naar de andere ouder, dat de ouder in kwestie niet verhuist maar zijn/haar/hen nieuwe partner juist naar de huidige woonplaats verhuist, etc.

Als slechts één ouder gezag heeft

Het uitgangspunt is dat dat de ouder met eenhoofdig gezag geen toestemming nodig heeft van de andere ouder om te verhuizen met het kind. Als de andere ouder – zonder gezag – het daar niet mee eens is, dan kan deze ouder een procedure starten. De rechter maakt opnieuw een belangenafweging, maar aan de hand van andere criteria, namelijk:

  • Of de verhuizende ouder voldoet aan zijn/haar/hen verplichting om omgang tussen de andere ouder en de kinderen te bevorderen, en zo nee;
  • Of een bevel om met de kinderen terug te verhuizen dan een gepaste maatregel is om dit alsnog te bereiken.

Omdat deze criteria in iedere situatie anders kunnen worden ingevuld en daarover discussie kan bestaan, is het lastig te voorspellen wat de uitkomst van een procedure zal zijn. Mijn tip is in dit geval om het gesprek aan te gaan over de manier waarop er alsnog omgang kan zijn tussen jullie kind en de andere ouder.

Voor beide gevallen geldt; lukt het jullie niet om daar samen uit te komen? Neem dan vooral contact op met ons kantoor voor advies of mediation.

 

Laura Warbroek

Laura Warbroek is een eigentijdse familierechtadvocaat bij Claassen Advocaten, die zich vol enthousiasme inzet voor ‘moderne’ onderwerpen binnen het familierecht.Laura gelooft in de kracht van maatwerk in elke situatie. Haar benadering is gebaseerd op het feit dat elke persoon en elk gezin uniek is. Ze kijkt niet alleen naar het juridische vraagstuk, maar richt zich ook op de mensen erachter. In haar praktijk is alles bespreekbaar, zij heeft daarover geen oordeel. Of het nu gaat om het vormgeven van een nieuwe identiteit, het modern vormgeven van ouderschap of het betrekken van huisdieren in echtscheidingszaken, Laura begeleidt haar cliënten naar een juridische realiteit die recht doet aan wie zij zijn en wat voor hen belangrijk is.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten