“Help, een schuldeiser heeft conservatoir (derden-)beslag gelegd onder een van mijn opdrachtgevers”.

Zo werd ik laatst benaderd door een cliënt, die te maken kreeg met zo’n beslag. Aldus moest ik hem eerst uitleggen wat een dergelijk beslag is. Aan de hand van het woord ‘conservatoir’, dat is afgeleid van het werkwoord ‘conserveren’, kan al worden opgemaakt dat het gaat om een “bewarend beslag”. Het beschermt geld, eigendommen en goederen tegen verdwijnen, of voorkomt dat onroerend goed met een hypotheek wordt belast op het moment dat een rechter de vordering van de beslaglegger toewijst.

“Help, een schuldeiser heeft conservatoir (derden-)beslag gelegd onder een van mijn opdrachtgevers”.

Omdat er verschillende vermogensbestanddelen zijn, zijn er ook verschillende soorten conservatoir beslag mogelijk.

De meest gebruikelijke zijn de volgende:

  • Onder derden (zoals bankbeslag of onder een partij die nog geld verschuldigd is aan de debiteur – zoals mijn cliënt is overkomen – en loonbeslag).
  • Onder de schuldenaar zelf.
  • Op een onroerende zaak (zoals beslag op een woning).
  • Op roerende zaken (zoals beslag op auto’s, boten of de handelsvoorraad).
  • Op aandelen op naam, en effecten op naam die geen aandelen zijn.
  • Op schepen.
  • Op luchtvaartuigen.

Het leggen van beslag is een relatief eenvoudige procedure. Aan buitenlandse partijen is het vaak moeilijk uit te leggen, dat een rechter daarvoor toestemming verleent op basis van een verzoek van een advocaat die stelt dat de ene partij een vordering heeft op een andere partij. De Voorzieningenrechter beoordeelt slechts summier of van een gestelde vordering sprake is. De Voorzieningenrechter verleent toestemming middels een verlofbeschikking, vaak zonder de partij te horen die door het beslag wordt getroffen.

Met deze verlofbeschikking kan een deurwaarder worden ingeschakeld om het beslag uit te voeren. Dit kan variëren van bankbeslag en het blokkeren van rekeningen tot het in beslag nemen van auto’s, een woning of loon.

De toets of met recht tot beslaglegging is overgegaan, volgt in de “hoofdzaak” die gebruikelijk binnen 14 dagen na het eerst gelegde beslag moet worden ingesteld. Daartoe zal de partij die door het beslag is getroffen door een deurwaarder worden gedagvaard. In de dagvaarding zal de gestelde vordering nogmaals, maar dan gebruikelijk nog meer gemotiveerd en voorzien van bewijzen aan de rechter worden uiteengezet. Afhankelijk van het verweer dat wordt gevoerd zal de rechter over de ingestelde vordering en het gelegde (of de gelegde beslagen). Zodra de beslaglegger bij vonnis in het gelijk wordt gesteld, dan kan hij aan de hand van dat vonnis tot executie van de in beslag genomen zaken, gelden en goederen overgaan. Beslag onder derden op gelden is dan het meest eenvoudig om uit te winnen. Een bericht aan degene die de gelden onder zich houdt, zijnde een bank of een opdrachtgever, met daarbij het vonnis en de berekening van het door de gedaagde verschuldigde bedrag met het verzoek dat aan de eiser over te maken, is daartoe al voldoende. Wat dan enkel rest, is de vraag of er voldoende onder het beslag valt om daarmede de volledige vordering te incasseren.

Nota bene,

Het leggen van beslag brengt risico’s met zich mee; als de rechter de gestelde vordering afwijst, wordt het beslag als onrechtmatig beschouwd, waardoor de beslaglegger mogelijk verplicht is de schade te vergoeden aan de persoon tegen wie het beslag is gelegd.

Beslagleggen is een zeer sterk wapen in uw strijd met slechte betalers, maar dient wel goed te worden gedaan. De advocaten van Claassen Advocaten adviseren u op dit vlak graag en goed.

 

Eugène Ong

Eugène Ong is een ervaren advocaat, die bekend staat om zijn vermogen om complexe juridische kwesties te vereenvoudigen en daarvoor effectieve, praktische oplossingen te bieden. Hij is een betrouwbare en betrokken raadsman voor de MKB-ondernemers. Hij heeft een sterke focus op de regio Eindhoven en hij adviseert en procedeert op die waar een ondernemer bij de uitoefening van zijn bedrijf mee te maken krijgt, zoals arbeidsrecht, huurrecht bedrijfsruimte, bouwrecht, contractenrecht en incasso.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten