‘De elektronische handtekening’

Zonder het bewust te zijn sluiten wij dagelijks talloze overeenkomsten. Een overeenkomst, in de kern gevat, gaat over het aanvaarden van een aanbod. Nu zal een overeenkomst doorgaans mondeling tot stand komen. In de regel ondertekent niemand een contract wanneer hij of zij een biertje bestelt aan de bar, of een frietje bestelt bij de snackbar op de hoek. Het Nederlands recht staat dergelijke overeenkomsten dan ook nadrukkelijk toe. Voor andere overeenkomst bepaalt het recht nadrukkelijk dat een handtekening nodig is. Een voorbeeld kan zijn de persoonlijke borgtocht.

‘De elektronische handtekening’

De persoonlijke borgtocht is een overeenkomst waarbij (simpel gesteld) partij A zich persoonlijk garant stelt voor de nakoming van contractuele verplichtingen van partij B met partij C. Uit de wet volgt dat het bestaan van een dergelijke overeenkomst slechts door een ‘ondertekend geschrift’ bewezen kan worden.

So far, so good.

Een handtekening blijft dus van belang voor sommige overeenkomsten.

Maar, hoe zit dit met een elektronische handtekening? Het economisch verkeer anno 2023 is voor een groot deel digitaal. Dit maakt dan ook dat de wet en de rechtspraak moeten meebewegen.

Zo gezegd, zo gedaan.

Per 2023 zijn er drie categorieën van elektronische wijze van ondertekenen:

  1. de gekwalificeerde wijze van ondertekenen;
  2. de geavanceerde wijze van ondertekenen, en
  3. de gewone wijze van elektronisch ondertekenen.

Helder.

Maar hoe weet ik nu of ik op deze handtekening kan vertrouwen als het mis gaat?

Oké.

Nog meer dan bij handgeschreven handtekeningen heeft de elektronische handtekening nog altijd een vergroot risico van misbruik door personen die, om welke reden dan ook, beschikken over e-mailadressen, bankgegevens en/of persoonsgegevens.

Dit betekent dat de ‘gewone’ elektronische handtekening in de regel niet zonder meer zal volstaan. Ofwel, loop je het risico dat aan de ‘gewone’ elektronische handtekening niet dezelfde gevolgen worden verbonden als aan een normale handtekening.

In het voorbeeld van de persoonlijke borgtocht betekent dit het volgende. Wanneer Partij C verhaal komt halen bij Partij A, omdat Partij B zijn verplichtingen niet is nagekomen en de overeenkomst met een ‘gewone’ elektronische handtekening is ondertekend, is de kans groot dat Partij C alsnog naast het net vist.

Het verdient dan ook de aandacht om er zeker van te zijn dat ‘jouw’ handtekening niet zomaar een ‘gewone’ elektronische handtekening blijkt te zijn, maar een ‘gekwalificeerde’ of een ‘geavanceerde’ handtekening.

Hoe kom je er dan achter wat voor een soort elektronische handtekening u heeft gezet?

Bij het beantwoorden van deze vraag helpen wij graag. Heeft u naar aanleiding van bovenstaande dus vragen naar de rechtsgeldigheid van uw elektronische handtekening?

Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met mijzelf of met een van mijn kantoorgenoten.

 

Sven Koenen

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten