Vergeten schuld bij afwikkelen nalatenschap

Een schuld die vaak over het hoofd gezien wordt bij het afwikkelen van een nalatenschap is de schuld uit vooroverlijden.

Maar, wat is een schuld uit vooroverlijden?

Vergeten schuld bij afwikkelen nalatenschap

Onder het oude recht maakten echtparen vaak een testament op, met daarin de zogenaamde ouderlijke boedelverdeling. Deze boedelverdeling hield in dat het volledige vermogen van de overleden echtgenoot, na overlijden, toe komt aan de nog levende echtgenoot. De kinderen kregen alleen een vordering op deze langstlevende ter hoogte van hun erfdeel.

Onder het huidige erfrecht hoeft hiervoor geen testament meer opgemaakt te worden. De wet bepaalt (als er niets anders bij testament wordt geregeld) dat de langstlevende echtgenoot de beschikking krijgt over al het vermogen van de overledene. De kinderen krijgen alleen een vordering op deze langstlevende echtgenoot ter hoogte van hun erfdeel.

In mijn praktijk merk ik dat dit laatste, dat de kinderen een vordering krijgen op de langstlevende, en de langstlevende dus een schuld aan de kinderen, vaak niet duidelijk is of wordt vergeten. Op het moment dat de langstlevende echtgenoot vervolgens overlijdt weten veel erfgenamen niet dat de overledene een schuld heeft aan de kinderen van zijn of haar (vooroverleden) echtgenoot. En dat er dus sprake is van een schuld uit vooroverlijden.

Van veel klanten hoor ik dat die eerdere erfenis al is afgewikkeld, want alles is toch naar de langstlevende gegaan?

Dat zij als kind van de overledene een vordering hebben gekregen op de langstlevende is bij de meesten niet bekend. Laat staan dat duidelijk is hoe hoog deze vordering is.

Nu het wel een schuld is die de laatst overledene heeft, moet met deze schuld wel rekening gehouden worden bij het afwikkelen van zijn of haar erfenis. En dit wordt nogal eens vergeten. Volledig ten onrechte en met af en toe een verkeerde verdeling van het overgebleven vermogen tot gevolg.

Wil jij dat de erfenis van jouw langstlevende ouder correct wordt afgewikkeld en weet je niet of er sprake is van een schuld uit vooroverlijden, neem dan gerust contact op met één van onze erfrechtspecialisten. Wij zoeken het graag samen met jou uit.

 

Chantal Lemmens

Chantal Lemmens, advocaat bij Claassen Advocaten, is gespecialiseerd in echtscheidings- en erfrechtzaken. Met vastberadenheid en een sportieve instelling streeft ze naar de beste oplossingen voor haar cliënten, zowel juridisch als emotioneel. Ze hecht waarde aan een benadering, waarbij menselijkheid centraal staat. Chantal gelooft in respect voor haar cliënten, en ze zet zich in voor open communicatie en duidelijkheid. Haar doel is om samen met haar cliënten een bevredigende en duurzame oplossing te vinden, waarmee ze verder kunnen in het leven.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten