De bankrekening en overlijden: wat u moet weten.

Het verlies van een dierbare is een emotioneel zware periode, waarbij veel geregeld moet worden. Één van de zaken die geregeld moeten worden, zijn de bankzaken. Wat gebeurt er met de bankrekening van iemand die overleden is? Wie heeft er toegang tot de bankrekening? En kunnen er wel schulden betaald worden? In deze blog zal ik uitleggen hoe de bank omgaat met een bankrekening bij overlijden.

De bankrekening en overlijden: wat u moet weten.

Als iemand overlijdt, moet dit zo snel mogelijk worden gemeld aan de bank. Alle grote banken hebben daarvoor een speciale nabestaandenafdeling. Bij sommige banken kunt u de melding online doen. Vaak verlangt de bank dat er een akte van overlijden wordt toegezonden. Op die manier weet de bank zeker dat er sprake is van een overlijden.

Heeft de overledene een bankrekening die enkel op zijn/haar naam staat, dan wordt deze direct geblokkeerd. De betaalpassen en het internetbankieren van de overledene worden beëindigd. Er kunnen dan geen betalingen meer worden verricht. Automatische incasso’s en periodieke overboekingen, zoals de huur, abonnementen en verzekeringen, lopen bij sommige banken nog enkele maanden. Maar dus niet altijd. Vraag dit dus altijd na bij de bank, zo voorkomt u achterstanden.

Bij een gezamenlijke rekening, zoals een en/of-rekening, blijft de mederekeninghouder toegang houden tot de bankrekening na het overlijden van de ander. De bankpassen en de toegang tot internetbankieren van de overledene worden beëindigd, die van de mederekeninghouder in principe niet. Dit kan anders liggen als de erfgenamen er bijvoorbeeld bezwaar tegen hebben dat de mederekeninghouder nog opnames kan doen uit de nalatenschap. In dat geval kan de bank ervoor kiezen om zekerheidshalve de en/of-rekening te blokkeren. Automatische incasso’s lopen gewoon door. Een gezamenlijke rekening kan vaak na een overlijden op 1 naam worden gezet. Hiertoe moet de mederekeninghouder een verzoek doen bij de bank.

Was er iemand gemachtigd om de rekening tijdens het leven van de overledene te beheren? Dan komt deze machtiging bij overlijden automatisch te eindigen. Dit geldt ook voor een volmacht die wordt vastgelegd in een levenstestament.

Moeten er dringend facturen betaald worden voor de overledene, zoals uitvaartkosten, notariskosten of een belastingschuld? En is er nog geen duidelijkheid over wie de bankrekening van de overledene mag beheren? Dan kunt u de bank vragen om deze betaling te verrichten. Bij een positief saldo zal de bank in de meeste gevallen een dergelijke dringende betaling verrichten.

Nadat de overlijdensmelding is gedaan, zal de bank onderzoeken wie er recht heeft op toegang tot de bankrekening en het banksaldo. De bank kan in dit kader vragen om diverse documenten zoals een akte van overlijden, een verklaring van het centraal testamentenregister (CTR), een verklaring van erfrecht en/of verklaring van executele.

Welke documenten er precies nodig zijn, hangt af van de situatie. Zo is er geen verklaring van erfrecht nodig als er a) geen testament is, b) een langstlevende partner is (zoals een echtgenoot of geregistreerd partner) en het saldo op de bankrekening niet hoger is dan €100.000,–.  In alle andere gevallen is vaak wél een verklaring van erfrecht nodig. Tip: laat u adviseren door de notaris of het noodzakelijk is om een verklaring van erfrecht te laten opstellen. Een verklaring van erfrecht is vaak kostbaar en het zou zonde zijn als u deze onnodig laat opmaken.

Aan de hand van de toegezonden documenten kan de bank bepalen wie er toegang krijgt tot de bankrekening.

Is er een executeur en wordt dit vastgelegd in een verklaring van executele? Dan zal hij/zij toegang krijgen tot de bankrekeningen zodat hij/zij de nalatenschap kan beheren en schulden kan betalen.

Is er geen executeur, dan zijn de erfgenamen enkel gezamenlijk gerechtigd tot de bankrekening. Belangrijk is in dat geval dat alle erfgenamen voor een te verrichte betaling toestemming moeten verlenen. De erfgenamen dienen dus iedere betaling gezamenlijk te accorderen. Omdat dit in veel gevallen praktisch lastig uitvoerbaar is, kunnen de erfgenamen er ook voor kiezen om eén gevolmachtigde aan te wijzen. Deze gevolmachtigde kan de bankzaken dan zelfstandig regelen.

Geregeld willen erfgenamen en legitimarissen inzage in de bankafschriften van een overledene. Degene die toegang heeft tot de bankrekening, kan deze bankafschriften opvragen of downloaden via internetbankieren.

Heeft u vragen over de bankrekening van een overledene? Of wilt u informatie over de bankzaken? Neem dan contact op met één van onze erfrechtspecialisten. We staan u graag te woord.

 

Eef Ong

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten