Partneralimentatie en samenwonen

Alimentatie is een woord dat te maken heeft met een maandelijkse bijdrage die ex-partners elkaar moeten betalen na een scheiding. Deze bijdrage is bedoeld om te helpen bij het voldoen van de kosten van levensonderhoud en voor kosten van de kinderen. Regelmatig krijg ik in mijn praktijk de vraag of het samenwonen met een nieuwe partner van invloed is op het betalen of ontvangen van alimentatie.

Of dat zo is, hangt af van de soort alimentatie (er zijn twee soorten alimentatie: één voor ex-partners en één voor kinderen) en van de situatie.

Hieronder geef ik uitleg per situatie.

Partneralimentatie en samenwonen

Partneralimentatie – degene die geld ontvangt, is gaan samenwonen

Als jij een bijdrage ontvangt van jouw ex-partner en je gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aan gaat of samenwonen als ware gehuwd, dan stopt/vervalt de partneralimentatie die jij ontvangt volgens de wet helemaal. Daarop bestaan uitzonderingen; bijvoorbeeld wanneer jij en jouw ex-partner hierover afspraken hebben gemaakt in een convenant (een overeenkomst waarin jullie afspraken hebben gemaakt over de afwikkeling van jullie scheiding).

Om te kunnen spreken van ‘samenwonen als ware gehuwd’ moet er aan een aantal vereisten zijn voldaan, namelijk: samenwoning, wederzijdse verzorging en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Van wederzijdse verzorging kan bijvoorbeeld sprake zijn als je voor elkaars huisdieren zorgt, de kinderen van de samenwonende partner naar de voetbal brengt enz.

Duurzaam samenleven betekent niet per se dat jij en je nieuwe partner op hetzelfde adres geregistreerd staan. Het gaat erom dat jullie het grootste deel van de tijd samen doorbrengen ongeacht op welk adres.

Bij gemeenschappelijke huishouding, kun je denken aan het delen van kosten met elkaar. Bijvoorbeeld als je de boodschappen voor de ander betaalt of deze samen betaalt. Een ander voorbeeld is als je de kosten van een gezamenlijke vakantie voor de ander betaalt of deze kosten samen betaalt.

Vermoed je dat jouw ex-partner, aan wie jij een bijdrage voor zijn/haar kosten van levensonderhoud betaalt, samenwoont als ware gehuwd? Neem dan gerust contact op met mijn kantoor voor advies.

Partneralimentatie – degene die geld betaalt, is gaan samenwonen

Als degene die partneralimentatie betaalt gaat samenwonen, kan dit invloed hebben op de alimentatie. Als degene die alimentatie betaalt gaat samenwonen, kan je zeggen dat de woonkosten aanzienlijk minder zijn omdat deze kosten kunnen worden gedeeld met de nieuwe partner. Dit geldt alleen als ze al een tijdje samenwonen. Het moet namelijk ‘duurzaam’ zijn.

Kinderalimentatie – als iemand gaat samenwonen.

Soms heeft samenwonen effect op kinderalimentatie en soms niet.

Als de ouder bij wie de kinderen staan ingeschreven, gaat samenwonen, verandert er meestal niets.

Dit kan anders zijn wanneer hierdoor de partneralimentatie komt te vervallen; er ontstaat dan bij degene die kinderalimentatie betaalt misschien meer ruimte om een hogere kinderalimentatie te betalen door het wegvallen van de kosten van partneralimentatie.

Dit is ook anders wanneer de ouder bij wie de kinderen staan ingeschreven niet alleen gaat samenwonen, maar ook trouwt of geregistreerd partnerschap aangaat. In dat geval ontstaat er een stiefouderverplichting, waardoor de kosten van de kinderen verdeeld kunnen worden over drie personen in plaats van twee. In dat geval kun je overwegen om advies in te schakelen voor de vraag of het in jouw situatie zinvol kan zijn om de kinderalimentatie opnieuw te berekenen.

Als degene die kinderalimentatie betaalt gaat samenwonen, dan verandert er meestal niets aan de kinderalimentatie. Dit kan anders zijn als er eerder een tekort was aan draagkracht (waardoor hij/zij /hen geen of minder kinderalimentatie kon betalen dan volgt uit de berekening) en door het samenwonen (en daarmee het delen van de woonlasten) er wel draagkracht is om iets bij te dragen in de kosten van de kinderen.

Laura Warbroek

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten