Begrafenis of crematie: wie moet dit regelen?

Als een dierbare komt te overlijden, moet de begrafenis of crematie geregeld worden. De wet regelt niet wie de uitvaart moet regelen. Iedereen mag dat doen. Meestal is het de partner, of de kinderen of zijn het de ouders die een begrafenis of crematie regelen. Heeft de overledene een testament dan kan het zijn dat hierin is opgenomen wie de uitvaart regelt en hoe deze moet worden georganiseerd.

Begrafenis of crematie: wie moet dit regelen?

Wie moet de uitvaart regelen? Degene die de uitvaart organiseert, bepaalt in beginsel wie er de uitvaart mogen bijwonen. Er is geen wettelijke verplichting om een familielid te berichten over een overlijden. In uitzonderlijke gevallen starten mensen een procedure om ervoor te zorgen dat ze de uitvaart toch mogen bijwonen of op een andere manier een rouwbezoek kunnen afleggen. De rechter beslist dan of het bezoekverbod standhoudt.

Wie betaalt de uitvaartkosten?

De uitvaartkosten worden betaald uit de nalatenschap; het vermogen dat de overledene achterlaat. Let echter wel op; de persoon die de uitvaartonderneming de opdracht geeft de uitvaart te organiseren, ontvangt de nota en is verplicht deze nota te voldoen. De opdrachtgever dient vervolgens uit de nalatenschap te worden terugbetaald.

De opdrachtgever is bijvoorbeeld ook degene die eigenaar is geworden van de as van de overledene na crematie. De opdrachtgever krijgt de as en mag de bestemming van de as bepalen. Deze persoon bepaalt de asbestemming met inachtneming van de vermoedelijke wens van de overledene.

Deze wens kan worden gevonden in een testament, maar ook door middel van verklaringen van getuigen. De opdrachtgever moet eveneens op een zorgvuldige en eerbiedige wijze de asbestemming bepalen en daarbij zoveel als mogelijk rekening te houden met de belangen (en gevoelens) van de andere nabestaanden.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze erfrechtspecialisten.

Sacha Ruijs-Kreté

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten