Periodiek verrekenbeding

Ik hoor het mijn eigen notaris nog zeggen:

“Als ik een periodiek verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden opneem, dan doen mensen dat toch ook.”

Ja, niet dus.

Over het algemeen belanden de huwelijkse voorwaarden in de kast en komen deze er pas weer uit op het moment dat echtgenoten van elkaar gaan scheiden. En dan komen zij erachter dat ze eigenlijk elk jaar met elkaar hadden moeten ‘afrekenen’.

Periodiek verrekenbeding

Want dat is wat het periodiek verrekenbeding van echtgenoten vraagt. Dat zij elk jaar bekijken/berekenen wat zij van hun netto-inkomens hebben overgehouden nadat ze de kosten van de huishouding hebben voldaan. En dit bedrag moeten zij dan bij helfte met elkaar delen.

Echter, dit jaarlijks berekenen schiet er bij veel stellen bij in. Met alle gevolgen van dien.

Want, als deze echtgenoten (soms na vele jaren huwelijk) van elkaar willen gaan scheiden, komen ze erachter dat de waarde van het zorgvuldig apart van elkaar gehouden vermogen alsnog voor de helft aan de ander toekomt.

De wet geeft namelijk aan dat als er een periodiek verrekenbeding is overeengekomen, welke niet is nageleefd, dat aan het einde van het huwelijk het volledige vermogen wordt vermoed te zijn ontstaan uit de bedragen die jaarlijks tussen echtgenoten verrekend hadden moeten worden. En dit betekent dat bij het einde van het huwelijk het volledige vermogen qua waarde voor de helft aan ieder van de echtgenoten toekomt.

Vaak zie ik dat er dan wordt gedacht dat alle vermogensbestanddelen gemeenschappelijk zijn geworden. En dat deze bij helfte tussen echtgenoten gedeeld moeten worden. Net zoals het geval geweest zou zijn als zij in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd zouden zijn. Dit is dan weer niet het geval.

Vermogensbestanddelen die echtgenoten niet gemeenschappelijk hebben, maar welke bij één van echtgenoten in bezit zijn, blijven bij die echtgenoot. De eigenaar van het vermogensbestanddeel moet de andere echtgenoot alleen de helft van de waarde voldoen.

Dit zodat (uiteindelijk) beide echtgenoten over de helft van de waarde van alle vermogensbestanddelen beschikken.

Niet nageleefde periodieke verrekenbeding leidt vaak tot procederen

Niet alle echtgenoten zijn even blij met deze wettelijke uitwerking van het niet nageleefde periodieke verrekenbeding en er wordt dan ook regelmatig over geprocedeerd.

Welke gevolgen heeft een niet nageleefde periodieke verrekenbeding voor mij?

Heb jij ook zo een periodiek verrekenbeding in jouw huwelijkse voorwaarden staan en wil je weten welke gevolgen het niet nageleefd hebben van het periodiek verrekenbeding voor jou heeft? Neem dan gerust contact met mij op. Ik bekijk graag samen met jou welke gevolgen dit beding voor jou heeft of kan hebben.

 

Chantal Lemmens

Chantal Lemmens, advocaat bij Claassen Advocaten, is gespecialiseerd in echtscheidings- en erfrechtzaken. Met vastberadenheid en een sportieve instelling streeft ze naar de beste oplossingen voor haar cliënten, zowel juridisch als emotioneel. Ze hecht waarde aan een benadering, waarbij menselijkheid centraal staat. Chantal gelooft in respect voor haar cliënten, en ze zet zich in voor open communicatie en duidelijkheid. Haar doel is om samen met haar cliënten een bevredigende en duurzame oplossing te vinden, waarmee ze verder kunnen in het leven.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten