De berekening van kinderalimentatie

Als ouders uit elkaar gaan, moeten zij over veel onderwerpen afspraken maken. Eén van deze onderwerpen zijn de kosten van de kinderen. Vaak voldoet de ene ouder kinderalimentatie aan de andere ouder. Maar hoe bereken je nou de hoogte van de kinderalimentatie? In deze blog geven wij daarover meer informatie.

De berekening van kinderalimentatie

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen. Voor kinderen tussen de 18 en 21 jaar oud is de kinderalimentatie een bijdrage in de kosten van studie en levensonderhoud. De onderhoudsplicht voor kinderen eindigt als het kind 21 jaar oud wordt. In sommige gevallen betalen de ouders daarna nog wel een bijdrage. Deze bijdrage is dan niet gebaseerd op de wet, maar op een afspraak tussen de ouders en het kind.

De alimentatie voor een kind jonger dan 18 jaar wordt betaald aan de ouder die na de (echt)scheiding de kosten van de kinderen voor zijn/haar rekening neemt. Vaak is dit de ouder waar het kind zijn/haar hoofdverblijf heeft.

De alimentatie voor een kind tussen de 18 en 21 jaar moet aan het kind zelf betaald worden. Als het kind nog bij één van de ouders woont, wordt vaak afgesproken dat de alimentatie nog steeds betaald wordt aan de ouder bij wie het kind woont, zolang het kind dat goedvindt.

Als ouders uit elkaar gaan, moeten zij afspraken maken over de kosten van de kinderen. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan en/of convenant. Als ouders er samen niet uitkomen, kan de rechter de kinderalimentatie vaststellen.

Kinderalimentatie gaat voor op partneralimentatie. Kinderalimentatie is van openbare orde. Dat betekent dat de ouders niet elke afspraak over alimentatie zelf kunnen maken. Het mag geen afspraak zijn die het kind in een nadeligere positie brengt.

Hoogte kinderalimentatie

Uitgangspunt bij het vaststellen van kinderalimentatie is dat het kind in financiële zin niet mag lijden onder de scheiding. Om die reden wordt als eerst gekeken naar het inkomen van de ouders ten tijde van hun huwelijk, geregistreerd partnerschap of relatie. Aan de hand daarvan wordt de behoefte van het kind bepaald. Hiervoor zijn speciale behoeftetabellen ontwikkeld.

Als er sprake is van bijzondere kosten naast de kosten die in de tabellen staan, kan daar rekening mee worden gehouden. Dat kunnen bijvoorbeeld niet vergoede medische kosten zijn of hoge kosten voor kinderopvang, sport of onderwijs.

Nadat de behoefte is vastgesteld, wordt de draagkracht van beide ouders in kaart gebracht. Als een ouder kind gebonden budget ontvangt, wordt dit opgeteld bij zijn/haar inkomen. Daarnaast wordt rekening gehouden met een woonbudget voor de woonlasten van iedere ouder. Het woonbudget bedraagt 30% van het netto-inkomen.

Bij de vraag wat de ene oude aan de andere ouder moet betalen, wordt ook meegenomen hoeveel tijd de kinderen bij ieder van de ouders verblijven na de scheiding. Daarvoor wordt er een zorgkorting op de draagkracht in mindering gebracht variërend van 5% tot 35%.

Aan de hand van een draagvergelijk wordt uiteindelijk de bijdrage van de ene ouder aan de andere ouder vastgesteld.

Lees ook: De Hoge Raad beschermt kinderen bij vaststelling kinderalimentatie

Kinderrekening

Als beide ouders daarmee instemmen, is het ook mogelijk om een gezamenlijke bankrekening te openen waarvan de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen worden voldaan. Van belang is om af te spreken wat hierop wordt gestort. Het is bijvoorbeeld mogelijk om af te spreken dat de kinderbijslag en een eventueel kind gebonden budget op deze rekening wordt gestort. Daarnaast moet er een afspraak worden gemaakt over ieders maandelijkse bijdrage op de rekening. Deze is afhankelijk van ieders draagkracht. Tot slot is het raadzaam om vooraf duidelijke afspraken te maken over de kosten die vanaf deze rekening worden voldaan, zodat hier geen misverstanden over kunnen ontstaan.

Belasting betalen over kinderalimentatie? 

In tegenstelling tot partneralimentatie hoeft over kinderalimentatie geen belasting betaald te worden. Kinderalimentatie is ook niet aftrekbaar.

Heeft u vragen over kinderalimentatie? Neem contact op met Claassen Advocaten.

Annemarie Broers

Annemarie Broers is advocaat en mediator bij Claassen Advocaten en is gespecialiseerd in het familierecht. Ze gaat graag oplossingsgericht te werk, waarbij ze de belangen van kinderen niet uit het oog verliest. Ze weet mensen op hun gemak te stellen en is kundig, behulpzaam, empathisch en verbindend.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten