En toch zijn er mogelijkheden om een huurder die stelselmatig te laat betaald te ontruimen.

Goed nieuws voor verhuurders die te maken hebben met een huurder die onregelmatig of “stelselmatig te laat” betaalt.

En toch zijn er mogelijkheden om een huurder die stelselmatig te laat betaald te ontruimen.

Als verhuurder is het heel vervelend om elke maand maar weer een reminder of een maning te sturen, evt. zelf nog vergezeld van een boete die volgens (de algemene bepalingen behorende bij) de huurovereenkomst zou kunnen worden opgelegd.

Omdat het een huurovereenkomst betreft, kan een ontbinding daarvan alleen door de rechter worden uitgesproken en de vaste rechtspraak op dit gebied is dat een rechter daartoe pas – op basis van landelijke richtlijnen – zal willen overgaan indien sprake is van een huurachterstand van 3 maanden.

Maar wat te doen met een huurder die al dan niet met die richtlijn bekend is en er telkens voor zorgt dat het moment van 3 maanden huurachterstand niet wordt bereikt. In dat geval biedt een uitspraak van de rechtbank Haarlem soelaas, want daarin is bepaald dat ook het stelselmatig te laat betalen van de verschuldigde huur een zodanige wanprestatie kan opleveren dat de rechter bereid is de huurovereenkomst te ontbinden en de huurder te veroordelen de gehuurde ruimte te ontruimen.

De truc die deze huurder uithaalde om net voor de zitting de volledige huurachterstand te betalen, mocht deze huurder ook niet baten. Ook al kon hij ter zitting stellen dat de gehele achterstand was ingelopen, bepaalde de rechtbank toch dat in dit geval de huurovereenkomst wordt ontbonden met veroordeling van de huurder tot ontruiming.

Dat de oorzaak van de steeds te late betalingen van de huur het gevolg was van indertijd de corona epidemie maakte voor de rechter onvoldoende indruk omdat de huurder naliet financiële gegevens over te leggen, waaruit de gestelde omzetdaling bleek.

Heb je vragen over huurkwesties? Neem contact op met Claassen Advocaten, specialist in vastgoedrecht en huurrecht.

 

Eugène Ong

Eugène Ong is een ervaren advocaat, die bekend staat om zijn vermogen om complexe juridische kwesties te vereenvoudigen en daarvoor effectieve, praktische oplossingen te bieden. Hij is een betrouwbare en betrokken raadsman voor de MKB-ondernemers. Hij heeft een sterke focus op de regio Eindhoven en hij adviseert en procedeert op die waar een ondernemer bij de uitoefening van zijn bedrijf mee te maken krijgt, zoals arbeidsrecht, huurrecht bedrijfsruimte, bouwrecht, contractenrecht en incasso.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten