Geen statutair bestuurder toch aansprakelijk voor schade

Op 12 juli 2023 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek gemeld dat het aantal faillissementen in juni 2023 voor de derde maand op rij is gestegen. Deze stijging bedraagt 19% in vergelijking met mei. Met name bedrijven in de handel zijn failliet verklaard in juni. In de eerste helft van 2023 lag het aantal faillissementen bijna 60% hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar. Factoren zoals inflatiedruk, de energiecrisis en verstoringen in de toeleveringsketen brengen de financiële positie van bedrijven in gevaar.

Geen statutair bestuurder toch aansprakelijk voor schade

Wanneer een besloten vennootschap (BV) failliet gaat, wordt er een curator aangesteld door de rechtbank. De curator zal onderzoek doen naar de gang van zaken binnen het bedrijf, waarbij het functioneren van het bestuur wordt onderzocht. Een van de zaken die de curator onderzoekt, is of er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Als de curator vaststelt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, kan het bestuur aansprakelijk worden gesteld voor het boedeltekort. Dit tekort is het verschil tussen de waarde van de activa en de passiva in het faillissement. Het tekort kan aanzienlijk zijn.

Het is echter niet altijd zo dat alleen het formele bestuur verantwoordelijk is voor belangrijke zaken binnen een BV. Het is mogelijk dat naast de formele bestuurders (statutaire bestuurders) ook andere personen, de feitelijke bestuurders, taken en verantwoordelijkheden hebben. De vraag is dan of de feitelijke bestuurders ook aansprakelijk kunnen worden gesteld door de curator voor het boedeltekort.

Aan het begin van dit jaar heeft de Hoge Raad deze vraag bevestigend beantwoord. Als het formele bestuur het bestuur en beleid geheel of gedeeltelijk overlaat aan een andere persoon dan de formele bestuurders, kan deze feitelijke bestuurder ook aansprakelijk worden gesteld voor het boedeltekort. Maar wanneer wordt iemand beschouwd als een feitelijke bestuurder?

In ieder geval moet de betreffende persoon een deel van de bestuursbevoegdheid hebben verworven. Het moet gaan om een “dusdanig vergaande bemoeienis met de gang van zaken dat zij (…) met een bestuurder gelijk te stellen is”.

Dit betekent dat als iemand binnen een BV betrokken is bij zaken die normaal gesproken onder de verantwoordelijkheid van het bestuur vallen, die persoon het risico loopt om aansprakelijk te worden gesteld voor de schade bij een faillissement en onbehoorlijk bestuur. Let op: normaal gesproken zijn bestuurders gezamenlijk aansprakelijk, dus bestuurders zijn over het algemeen ook aansprakelijk voor het beleid dat hun collega’s voeren. Dit geldt ook voor feitelijke bestuurders, die al dan niet bewust het risico van aansprakelijkheid op zich nemen.

Als u vragen heeft over bestuurdersaansprakelijkheid in of buiten faillissement, staat Claassen Advocaten in Eindhoven klaar om u te adviseren over uw positie en mogelijkheden. Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze specialisten voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Rik Sieben

Rik Sieben is een toegewijde advocaat bij Claassen Advocaten, gespecialiseerd in het ondernemings- en financieel recht. De aanpak van Rik als advocaat is rustig, maar beslist. Als de verhoudingen onder druk komen te staan en er grote belangen spelen weet hij hoe hij kan de-escaleren en werken aan vertrouwen. De basis hiervoor is zijn ervaring als advocaat en docent in het ondernemingsrecht. Als het niet meer werkt om in gesprek te gaan pakt Rik door aan de hand van de meest geschikte (juridische) optie.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten