Spiegeltestament

Enkele jaren geleden schreef ik al eens een blog over het ‘spiegeltestament’.

En over de verbazing van mijn cliënt dat zijn echtgenote haar testament zomaar zou kunnen veranderen, ook al waren ze daar samen voor naar de notaris geweest.

Spiegeltestament

Cliënt realiseerde zich niet dat een testament persoonlijk en privé is en dat een ieder, tijdens zijn of haar leven, zijn of haar testament zo vaak aan mag passen als hij of zij wil. En dat behalve de notaris daar in beginsel niemand van op de hoogte is.

Dat deze ‘eigenschappen’ van een testament ook binnen mijn vriendenkring niet voor iedereen even duidelijk is, leerde ik een paar weekenden geleden.

De algemene opvatting leek toch te zijn dat als partners samen naar een notaris waren geweest om vergelijkbare testamenten op te stellen (zogenaamde spiegeltestamenten), dat bij overlijden ook zo afgewikkeld zou moeten worden.

Dat dit niet het geval hoeft te zijn en dat één van partijen, na de gezamenlijke afspraak bij de notaris, zijn of haar testament best wel eens aangepast kan hebben, leverde me ook dit keer weer verbaasde gezichten op.

Want, als partijen gezamenlijk een testament hadden opgemaakt, bleef deze toch gelden totdat één van hen overleed?

Niet altijd dus, ook niet in het geval van zogenaamde ‘spiegeltestamenten’.

Spiegeltestament opmaken bij notaris

Bij een spiegeltestament gaan partners vaak samen naar een notaris en maken zij beiden een testament op. Deze testamenten zijn dan elkaars spiegelbeeld. Of met andere woorden, wat de één van de ander erft, erft de ander ook van de één.

Vaak denken partners dat ze hun erfenis dan goed geregeld hebben. En dat zij van hun partner hetzelfde krijgen als dat zij hem of haar bij hun overlijden nalaten.

Vaak denken ze ook dat in deze testamenten niets gewijzigd kan worden.

Helaas is dit laatste niet waar. Elk van hen mag de notaris op elk moment verzoeken het eerder gemaakte testament te wijzigen en om daarin de erfenis toch anders te verdelen, andere erfgenamen te benoemen etc.

De notaris mag de andere partner daar niet van op de hoogte stellen. Want een testament is persoonlijk en privé. En hoe iemand zijn of haar nalatenschap wenst te verdelen/regelen mag iedereen zelf weten. Daar mag niemand anders over geïnformeerd worden. Althans niet voor het overlijden van de opsteller van het testament.

Het kan dus zijn dat jij samen met jouw partner naar de notaris bent gegaan en een spiegeltestament op hebt laten maken om er vervolgens bij zijn of haar overlijden achter te komen dat hij of zij naderhand toch een ander testament op heeft laten stellen.

Daar kun je vaak niets tegen doen. Blijkbaar wenste jouw partner zijn of haar erfenis toch anders te verdelen dan jullie eerder samen hadden afgesproken. En dit mag. En dit gebeurt ook. Gelukkig niet vaak, want het zorgt vaak voor vervelende verrassingen en een nog vervelendere afwikkeling.

Mocht jouw partner je toch voor deze vervelende verrassing stellen bij overlijden en wil jij weten of er echt niets tegen het nieuwe testament te ondernemen is, neem dan gerust contact met mij of één van mijn collega’s op. Wij helpen je graag verder.

Lees hier meer over erfrecht.

Chantal Lemmens

Chantal Lemmens, advocaat bij Claassen Advocaten, is gespecialiseerd in echtscheidings- en erfrechtzaken. Met vastberadenheid en een sportieve instelling streeft ze naar de beste oplossingen voor haar cliënten, zowel juridisch als emotioneel. Ze hecht waarde aan een benadering, waarbij menselijkheid centraal staat. Chantal gelooft in respect voor haar cliënten, en ze zet zich in voor open communicatie en duidelijkheid. Haar doel is om samen met haar cliënten een bevredigende en duurzame oplossing te vinden, waarmee ze verder kunnen in het leven.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten