Ik ben onterfd. Wat nu?

Een ouder kan zijn kind in zijn/haar testament onterven. Toch heeft een kind altijd recht op een deel van de erfenis van zijn/haar ouder. Dat deel heet de “legitieme portie”. Als advocaat erfrecht krijg ik geregeld vragen over de legitieme portie. In deze blog zal ik u meer vertellen over de legitieme portie.

Ik ben onterfd. Wat nu?

 

Opeisen legitieme portie

U heeft niet automatisch recht op de legitieme portie. U dient hier specifiek een beroep op te doen, bijvoorbeeld door het schrijven van een brief of e-mail aan de erfgenamen of de executeur. U moet binnen vijf jaar na het overlijden van uw ouder een beroep doen op uw legitieme. Doet u dit beroep te laat dan is een beroep op de legitieme portie niet meer mogelijk. Dat geldt zelfs wanneer u niet wist dat uw ouder was overleden,

Hoe groot is de legitieme portie?

Om de legitieme portie te kunnen berekenen, zal eerst de legitimaire massa vastgesteld moet worden. Dit is een lastige berekening. Allereerst dient de waarde van het vermogen van uw ouder te worden vastgesteld. U telt alle bezittingen van uw overleden ouder bij elkaar op en hier worden vervolgens bepaalde schulden van afgetrokken. De wet bepaalt welke schulden er in mindering worden gebracht. Zo tellen de uitvaartkosten mee, maar de kosten van de executele en legaten weer niet.

Nadat het vermogen en de schulden in kaart zijn gebracht, moet er nog gekeken worden naar de eventueel gedane schenkingen en giften die door uw ouder gedaan zijn. Net zoals bij de schulden tellen niet alle gedane schenkingen en giften mee.

Als de legitimaire massa is bepaald, kan de legitieme portie berekend worden. De legitieme portie is kort gezegd de helft van het deel waar u recht op had als u niet onterfd zou zijn.

Een voorbeeld

De moeder van Jan en Piet overlijdt. Zij was de langstlevende ouder en heeft in 2023 een testament opgemaakt waarin zij Jan tot haar enige erfgenaam heeft benoemd. Piet is onterfd en heeft tijdig een beroep gedaan op zijn legitieme portie.

Zou Piet niet onterfd zijn, dan zouden Jan en Piet ieder recht hebben ½ van de erfenis. Vanwege de onterving heeft Piet slechts recht op de helft van ½ dus op ¼ van de erfenis.

De legitieme portie bestaat alleen uit geld. U kunt dus geen aanspraak maken op bijvoorbeeld de sieraden of meubelstukken.

Recht op informatie

Om de legitieme portie te berekenen zal u informatie moeten krijgen over de bezittingen en schulden van uw overleden ouder. U heeft op grond van de wet recht op deze informatie. U kan deze informatie opvragen bij de erfgenamen of bij de executeur als deze er is.

Krijgt u de gevraagde informatie niet, dan kunt u met behulp van advocaat een gerechtelijke procedure starten waarin u afgifte van de stukken vordert.

Betaling

De legitieme portie dient ingevolge de wet na 6 maanden uitbetaald te worden. Bij testament kan echter ook een andere termijn worden bepaald, bijvoorbeeld dat betaling pas zal plaatsvinden nadat de langstlevende ouder is overleden.

Wilt u uw legitieme portie opeisen of heeft u hulp nodig bij de berekening daarvan? Neem dan gerust contact met mij op!

Lees hier meer over erfrecht.

Eef Ong

Eef Ong groeide op in Eindhoven en is al vanaf 2014 een bevlogen advocaat bij Claassen Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het erfrecht en biedt juridische bijstand en begeleiding bij de afwikkelingen van nalatenschappen. Met de belangen van haar cliënt in het vizier schikt zij als het kan, maar procedeert zij als het moet.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten