Wist je dat mediation ook geschikt is als je geen ruzie hebt?

Regelmatig worden de advocaten van Claassen Advocaten gebeld door mensen die graag meer informatie willen over scheiden. Als wij dan uitleggen dat het mogelijk is om ieder voor een eigen advocaat te kiezen of samen voor een advocaat-mediator, volgt soms als antwoord dat mediation niet nodig is omdat partijen geen ruzie hebben. Gelukkig is het hebben van ruzie geen voorwaarde voor mediation. Tijd om dit misverstand de wereld uit te helpen!

Wist je dat mediation ook geschikt is als je geen ruzie hebt?

Juist als er geen ruzie is, is mediation mogelijk een passende vorm om de echtscheiding te regelen. Daarnaast kan mediation worden ingezet als partijen samen afspraken willen maken, maar daarbij hulp kunnen gebruiken. Een mediator geeft uitleg over de juridische regels die gelden en begeleidt bij het maken van afspraken.

Een voordeel van mediation ten opzichte van een procedure is dat het eigenlijk altijd sneller is en ook lagere kosten heeft, omdat partijen de kosten van de mediator kunnen delen. Daarnaast heb je bij mediation zelf invloed op de uitkomst en is er dus sprake van maatwerk. Dit zorgt er vaak ook voor dat de afspraken uiteindelijk goed worden nageleefd.

Ondertekenen van mediationovereenkomst

Een mediation start met het ondertekenen van de mediationovereenkomst. Hierin staan de afspraken tussen de partijen en de mediator. In de mediation overeenkomst staat waar het geschil over gaat. Daarnaast staan in de overeenkomst de verantwoordelijkheden van de mediator en de verantwoordelijkheden van partijen. Ook staat in de mediation overeenkomst een afspraak over de kosten van de mediation.

Een belangrijk aspect van mediation is dat het vrijwillig is. Dit betekent dat zowel de partijen als de mediator de mediation kunnen beëindigen als zij geen vertrouwen meer hebben in een goede afloop.

Mediation is vertrouwelijk. Alles wat er tijdens de mediation wordt besproken (mondeling of schriftelijk) valt onder de geheimhouding van alle partijen.

Proces mediation bijeenkomst

Tijdens één of meerdere mediation bijeenkomsten worden alle onderwerpen besproken waarover afspraken moeten worden gemaakt. De afspraken over de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Denk hierbij aan afspraken over de zorgregeling en de kinderalimentatie. De afspraken tussen partijen als ex-echtgenoten worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over partneralimentatie, de woning en het pensioen.

Het voordeel van mediation is dat partijen over alle onderwerpen met elkaar in gesprek gaan en zo tot een totaalregeling proberen te komen. Er is pas sprake van een overeenkomst als er op alle punten overeenstemming is bereikt en het convenant wordt ondertekend.

Als partijen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben gesloten, zorgt de advocaat-mediator ervoor dat de stukken naar de rechtbank worden gestuurd. De rechtbank spreekt vervolgens de echtscheiding uit. Op het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is de echtscheiding formeel tot stand gekomen.

Voor vragen over mediation kunt u contact op nemen met onze collega’s Sacha Ruijs en/of Annemarie Broers.

Annemarie Broers

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten