Stoppen of doorgaan?

‘Tienduizenden mkb-ondernemers in het nauw door coronaschulden’ staat 6 mei 2023 in grote vetgedrukte letters op de voorpagina van het Financieel Dagblad (FD). Volgens het FD gooien duizenden mkb-bedrijven, onder druk van hun coronasteun en/of belastingschulden, het spreekwoordelijke bijltje erbij neer. Dit is doodzonde. Met het verdwijnen van deze bedrijven gaat veel kennis, ervaring en werkgelegenheid verloren.

Stoppen of doorgaan?

Het is goed als niet levensvatbare bedrijven, welke mogelijk enkel door de coronasteun in leven zijn gehouden, verdwijnen en ruimte maken voor nieuwe bedrijven. Echter het is de vraag wanneer een bedrijf niet meer levensvatbaar is dan wel wanneer er geen alternatieve mogelijkheden meer zijn.

De wet biedt ondernemers en bedrijven diverse mogelijkheden om een bedrijf in financiële moeilijkheden te helpen. De ene keer is het aanvragen van het eigen faillissement onafwendbaar. Een andere keer is het mogelijk om bijvoorbeeld via een buitengerechtelijk crediteurenakkoord, inclusief de Belastingdienst, de schulden te saneren en een nieuwe start te creëren. Hierbij is het van belang dat er zowel zorgvuldig als ook creatief naar de (financiële en juridische) situatie van het bedrijf wordt gekeken.

Een voorbeeld uit de praktijk:

In september 2022 melden de bestuurders van een bouwonderneming zich op ons advocatenkantoor in Eindhoven voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk dat dit bedrijf hard is geraakt door Corona. Veel opdrachten zijn uitgesteld door Corona waardoor de omzet van het bedrijf aanzienlijk is afgenomen. Dit terwijl de kosten van het bedrijf gewoon doorlopen. Om het voorgaande het hoofd te bieden heeft het bedrijf coronasteun geaccepteerd en betaalt het bedrijf de verschuldigde belastingen niet.

Na Corona neemt het aantal opdrachten weer toe en ziet de toekomst er beter uit. Echter de verschuldigde belastingen dienen te worden terugbetaald en hangen als een molensteen om de nek van het bedrijf. Het totale verschuldigde bedrag bedraagt meer dan vijfhonderdduizend euro, welk bedrag niet door het bedrijf kan worden terugbetaald, ook niet met een ruimhartige betalingsregeling.

Op grond van het bovenstaande zien de bestuurders van de onderneming het aanvragen van het eigen faillissement als enige mogelijkheid. De vraag is dan ook of Claassen Advocaten hen kunnen begeleiden bij het aanvragen van het eigen faillissement. Uiteraard is dit mogelijk, maar tegelijkertijd stellen onze advocaten voor om eventuele alternatieve oplossingen te onderzoeken.

Al snel blijkt dat het bedrijf dusdanig interessant is dat meerdere partijen geïnteresseerd zijn om het bedrijf over te nemen. Een aantal partijen wensen echter het bedrijf vanuit een faillissement over te nemen, hetgeen in beginsel niet de bedoeling is. Uiteindelijk wordt er een partij gevonden die bereid is om het bedrijf na een buitengerechtelijk crediteurenakkoord over te nemen.

Het bovenstaande betekent dat wij in plaats van het aanvragen van het eigen faillissement alle schuldeisers, inclusief de Belastingdienst, hebben benaderd met de vraag of zij bereid zijn om genoegen te nemen met een lager bedrag dan het verschuldigde bedrag (5% – 10%). De potentiële koper was bereid om een bedrag beschikbaar te stellen om een buitengerechtelijk crediteurenakkoord mogelijk te maken. Na een intensieve periode waarbij tussen diverse partijen veelvuldig is gecommuniceerd, stemmen alle schuldeisers in met het voorgestelde buitengerechtelijk crediteurenakkoord. In maart 2023 wordt de overname gerealiseerd en kan de onderneming met behoud van alle banen worden voortgezet!

Heeft u een vraag omtrent het aanvragen van het eigen faillissement en/of de mogelijkheden van een buitengerechtelijk crediteurenakkoord? Claassen Advocaten adviseert u graag over uw positie en mogelijkheden. Aarzel niet en neem contact op met een van onze specialisten voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Rik Sieben

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten