Voornaamswijziging

Binnen mijn kantoor ben ik, Laura Warbroek, de familierechtadvocaat die zich graag bezighoudt met het gedeelte van het personen- en familierecht dat gaat over identiteit.

Je voornaam is een belangrijk onderdeel van je identiteit. Het is de naam waarmee je wordt aangesproken en die je draagt als je in contact komt met anderen. Uit die voornaam kunnen vaak een aantal zaken worden afgeleid die ook verband houden met je identiteit; bijvoorbeeld je gender of je afkomst.

Voornaamswijziging

Als advocaat help ik regelmatig cliënten bij het wijzigen van hun voornaam. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld omdat iemand niet tevreden is met zijn huidige voornaam, omdat de voornaam niet past bij de genderidentiteit van die persoon of omdat sprake is van een familiaire breuk en de persoon in kwestie een nieuwe start wil maken. Het wijzigen van je voornaam is een belangrijke en een ingrijpende beslissing en het is dan ook van belang om hierover geïnformeerd te zijn.

In deze blog vertel ik je als ervaren advocaat in het wijzigen van voornamen daarom wat allemaal komt kijken bij een dergelijke procedure. Daarbij geef ik je tevens een aantal tips. Let hierbij op dat deze blog gaat over het wijzigen van de voornaam van volwassenen (vanaf 18 jaar). Het is ook mogelijk om de voornaam van kinderen te wijzigen. Ben jij niet op zoek naar informatie over het wijzigen van je voornaam, maar juist van je achternaam? Neem dan gerust contact met mij op.

Wanneer kan je jouw voornaam wijzigen?

Je kan je voornaam wijzigen als je daarvan hinder ondervindt. Daarvan kan sprake zijn als jouw ouders je een naam hebben gegeven waarmee je wordt gepest of waarvan jij op een andere manier last hebt.

Het kan zo zijn dat de voornaam die je draagt niet of niet meer past bij jouw identiteit. Bijvoorbeeld omdat je bent geadopteerd en jouw adoptief ouders jou een andere naam hebben gegeven waarmee jij je niet kan identificeren. Je kan hierbij ook denken aan de situatie waarbij je een naam draagt die samenhangt met een bepaald geloof waarvan jij geen aanhanger bent of waaraan jij een nare herinnering hebt. Weer een ander voorbeeld is dat jouw naam niet genderneutraal is en jij je niet met dat gender kan identificeren. Voor non-binaire personen wil ik daaraan nog toevoegen dat je ook je naam kan wijzen als er nog geen X op je ID-bewijs vermeld wordt. Het is ook geen vereiste om gelijktijdig met het wijzigen van je voornaam een verzoek tot geslachtswijziging in te dienen. Dit kan wel gelijktijdig, maar dat hoeft dus niet. Ook wanneer het wijzigen van jouw geslacht naar een x nog een brug te ver is, kun je dus al je voornaam wijzigen.

Het kan ook zo zijn dat je jouw (eerste) voornaam niet wil wijzigen, maar daaraan iets wil toevoegen. Bijvoorbeeld omdat je een bijzondere band hebt met een ander zoals een opa of een oma.

Dit zijn slechts voorbeelden. In mijn praktijk zie ik uiteenlopende redenen voor personen om hun naam te wijzigen.

 

Wat zijn de gevolgen van een voornaamswijziging?

Het wijzigen van je voornaam kan veel impact hebben op je leven. Het kan een nieuwe start betekenen, je helpen op de weg van zelfacceptatie en/of je helpen om jezelf op een nieuwe manier te presenteren aan de wereld. Als de rechtbank de naamswijziging toestaat, dan wordt deze vastgelegd in het register van de burgerlijke stand. Het is belangrijk om te weten dat de naamswijziging gevolgen heeft voor jouw identiteitsdocumenten en andere officiële documenten waarop jouw huidige voornaam vermeld wordt. Deze moeten worden gewijzigd naar jouw nieuwe voornaam.

 

Hoe verloopt dit traject van een voornaamswijziging?

Een voornaamswijziging, wordt geformaliseerd met een procedure via de rechtbank. Je hebt voor die procedure een advocaat nodig. Je maakt een afspraak met een advocaat en bespreekt jouw situatie en jouw wensen.

Als advocaat bij Claassen Advocaten ga ik aan de slag met het processtuk waarin namens jou wordt verzocht om jouw naam te wijzigen. Daarin wordt door mij ook onderbouwd waarom jij jouw voornaam wenst te wijzigen en in welke naam jij deze wenst te veranderen. Daarbij zal ik als jouw advocaat ook aangeven dat de door jou gekozen nieuwe naam niet ongepast is (niet in strijd met de goede zeden, geen bespottelijke voornaam, geen achternaam). Als je in het bezit bent van een verklaring van een medisch professional waarin wordt aangegeven dat je hinder ondervindt van je naam, dan zal ik die verklaring gebruiken om jouw verzoek verder te onderbouwen. Het is niet zo dat je verzoek wordt afgewezen als je niet in het bezit bent van zo’n schriftelijke verklaring van een medisch professional, maar met zo’n verklaring kan ik jouw wens wel (nog) beter onderbouwen.

Als jouw advocaat ontvang ik de beslissing van de rechtbank. Deze wordt met jou besproken. Vervolgens moet er nog een termijn afgewacht worden, zodat tegen die beslissing geen hoger beroep meer mogelijk is. Zodra de beslissing van de rechtbank is verwerkt in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar jouw geboorteakte is geregistreerd, kan jij je tot die gemeente wenden voor een nieuw ID-bewijs, rijbewijs etc.

 

Hoelang duurt het traject van een voornaamswijziging?

Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Voor de indiening van het verzoek tot naamswijziging bij de rechtbank zijn gemeentelijke uittreksels nodig. Deze moeten worden opgevraagd. Zodra het verzoek is ingediend bij de rechtbank is het afhankelijk van de drukte bij de rechtbank op dat moment wanneer het verzoek in behandeling wordt genomen. Veelal is het zo dat binnen 6 weken na het indienen van het verzoek een beslissing van de rechtbank volgt. Dit is anders als er belanghebbenden zijn die hebben aangegeven dat ze het niet met de wijziging eens zijn. Vervolgens moet je de termijn afwachten waarin het nog mogelijk is om in hoger beroep te gaan. Dat is drie maanden vanaf de datum waarop de rechtbank de beslissing heeft genomen. Houd rekening met ongeveer zes maanden voor het doorlopen van het gehele proces, te rekenen vanaf de afspraak bij je advocaat tot het moment dat jij je tot de gemeente kan wenden voor een nieuw ID-bewijs. Dit kan anders zijn wanneer jouw geboorteakte in het buitenland geregistreerd is en niet in Den Haag geregistreerd is.

 

Wat zijn de kosten van een voornaamswijziging?

De kosten zijn afhankelijk van jouw situatie en de vraag of jij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand of niet. Alvorens een procedure wordt gestart, word je door mij altijd geïnformeerd over de kosten aan de hand van een begroting.

 

Overzicht praktische tips bij een voornaamswijziging

  • Denk goed na over de vraag waarom jouw huidige naam niet of niet langer bij jou past.
  • Denk na over een nieuwe naam. Bespreek dit eventueel met familie en/of vrienden. Kies een naam waar jij je prettig bij voelt en denk ook goed na over hoe die naam wordt uitgesproken.
  • Als je in het bezit bent van een verklaring van een medisch professional (zoals een psycholoog), bewaar deze dan goed. Heb je deze nog niet? Dan kun je overwegen om een psycholoog in te schakelen.

Wil je weten of jouw situatie zich leent voor het wijzigen van jouw voornaam en heb je daarbij hulp nodig? Neem dan gerust contact op met mijn kantoor.

Laura Warbroek

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten