De oproepovereenkomst

Hieronder zal stil worden gestaan bij de zogeheten oproepovereenkomst. Nu zijn de meeste Nederlanders bekend met de ‘traditionele’ arbeidsovereenkomst, te weten een overeenkomst van bepaalde dan wel voor onbepaalde tijd, maar in een wereld van ‘flexibele’ arbeidsrelaties is het van toenemend belang om de oproepovereenkomst, als ‘alternatieve’ arbeidsovereenkomst nader te belichten. In de komende reeks van blogjes zal worden stilgestaan bij de verschillende ‘opties’, vallende onder de noemer van de oproepovereenkomst.

De oproepovereenkomst

In dit blog zal worden ingegaan op de volgende onderwerpen:

i. de aard van de oproepovereenkomst, en;

ii. zal kort worden ingegaan op twee van deze ‘opties’, te weten:

a. het nul uren contract, en;

b. het min-maxcontract.

Betreffende (i) de aard van de oproepovereenkomst.

Anders dan de ‘traditionele’ arbeidsovereenkomst, welke toeziet op werk dat structureel van aard is, ziet de oproepovereenkomst toe op werk dat niet-structureel van aard is. Hierbij kan natuurlijk gedacht worden aan seizoensgebonden werkzaamheden, maar bijvoorbeeld werk bij de lokale supermarkt of kaashandelaar kan hier ook onder vallen. De niet-structurele werkzaamheden zien namelijk toe op de situatie dat de werknemer alleen zal worden opgeroepen wanneer er werk voor handen is. Op deze wijze kan er op korte termijn een flexibele kern van werknemers ontstaan die op korte termijn ook inzetbaar is voor de werkgever.

Betreffende (ii), de opties vallende onder de oproepovereenkomst.

De wet voorziet, behoudens de niet-structurele aard van het werk, niet in een strikte definitie van wat een oproepovereenkomst betekent. Dit is logisch, want de oproepovereenkomst is enkel een algemene noemer, een paraplu waar diverse verschillende ‘sub-overeenkomsten’ onder kunnen vallen. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

    • het nul uren contract, en;
    • het min-maxcontract

Een introductie in vogelvlucht,

betreffende het nul uren contract.

Hieronder wordt verstaan een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd waarin géén afspraken zijn gemaakt over het aantal te werken uren. Wanneer de werknemer een oproep krijgt om te komen werken dient deze hier aan gehoor te geven. De werkgever betaalt vervolgens loon over de gewerkte uren. Hierbij geldt wel dat voor elke oproep er minimaal drie uren uitbetaald dient te worden indien:

    1. er sprake is van een contract voor minder dan 15 uur per week en er géén afspraken gemaakt zijn over de werktijden, óf;
    2. als er géén afspraken gemaakt zijn over het aantal te werken uren.

LET OP:  Vanaf 1 augustus 2022 is de werkgever verplicht om een referentieperiode met de werknemer af te spreken. Er dient dan te worden afgesproken op welke dagen en op welke tijden de werknemer kan worden opgeroepen. Buiten deze afspraken om is de werknemer niet verplicht om gehoor te geven aan een oproep van de werkgever.

Betreffende het min-maxcontract

Het min-maxcontract is een overeenkomst van bepaalde of voor onbepaalde tijd inzake een afgesproken (minimum en maximum) aantal uren per week, per maand of per jaar. De werknemer is verplicht te werken tót het maximum aantal afgesproken uren. Het deel van de overeenkomst betreffende voor het minimum aantal uren wordt gezien als een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang. Echter, het aantal uren boven het minimum wordt gezien als een oproepovereenkomst. Beide delen kwalificeren als arbeidsovereenkomst. Over het minimum aantal uren heeft de werknemer in ieder geval recht op loon, zelfs als hij deze uren niet werkt, tenzij het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen.

Wilt u al echter direct na het lezen van bovenstaande meer informatie inwinnen over de mogelijkheden van deze ‘alternatieve’ arbeidsovereenkomsten? Claassen Advocaten adviseert u graag. Aarzel niet en neem contact op met een van onze arbeidsrecht specialisten voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Sven Koenen

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten