Schending waarschuwingsplicht aannemer bij budgetoverschrijding begroting aanneemsom

De opdrachtgever sluit met de aannemer een bouwteamovereenkomst. Partijen spannen zich in om een aannemingsovereenkomst tot stand te laten komen. De aannemer begroot de werkzaamheden op ruim € 560.000,–, terwijl het budget van de opdrachtgever € 200.000,– was. De opdrachtgever meldt na enig onderhandelen dat hij de overeenkomst beëindigt.

Schending waarschuwingsplicht aannemer bij budgetoverschrijding begroting aanneemsom

De aannemer betrekt de opdrachtgever in rechte en vordert in eerste aanleg een contractuele vergoeding en een som aan gederfde winst. De kantonrechter wijst de vordering van de aannemer af, omdat hij niet had gewaarschuwd dat het budget ruimschoots werd overschreden. De bouwteamovereenkomst bepaalt dat de aannemer haar specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van de uitvoering van bouwwerken en de daaraan verbonden kosten ter beschikking stelt teneinde een aanvaardbaar ontwerp tot stand te laten komen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter en oordeelt dat hieruit een waarschuwingsplicht voortvloeit indien de plannen veel duurder dreigen te worden. Volgens de kantonrechter en het hof mocht de opdrachtgever de overeenkomst daarop beëindigen, omdat de aannemer is tekortgeschoten in haar waarschuwingsplicht. De aannemer onderbouwt onvoldoende dat de budgetoverschrijding voorzienbaar was.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 oktober 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3536 (publicatiedatum: 20 oktober 2022).

Heeft u hierover een vraag? Claassen Advocaten adviseert u graag. Aarzel niet en neem contact op met een van onze contractrecht specialisten voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Eugène Ong

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten