Voorkom misbruik van enquêtebevoegdheid

De soap omtrent de heer Sanderink, onder andere eigenaar van Centric en Strukton, en zijn ex-vrouw heeft inmiddels via een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer een nieuwe wending gekregen. Het Openbaar Ministerie heeft, om de gezonde verhoudingen rond Centric te herstellen, de Ondernemingskamer verzocht alle aandelen van de heer Sanderink in beheer aan een derde over te dragen en om een onafhankelijk bestuur te benoemen.

Voorkom misbruik van enquêtebevoegdheid

Het overdragen van aandelen in een vennootschap is een rigoureuze stap welke door de Ondernemingskamer niet lichtvoetig wordt genomen. Echter voormelde procedure laat zien dat een enquêteprocedure een zeer effectief middel kan zijn om de gezonde verhoudingen binnen een vennootschap te herstellen, maar ook hoe ingrijpend de eventuele door de Ondernemingskamer te nemen onmiddellijke voorzieningen kunnen zijn.

De Ondernemingskamer toetst dan ook onder andere ambtshalve of een verzoek tot enquête op redelijke grond is gedaan en wanneer dat niet het geval is, bijvoorbeeld omdat sprake is van misbruik van procesrecht.

Op 4 november 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat wanneer een verzoek tot enquête is gebaseerd op ongefundeerde veronderstellingen en speculaties de Ondernemingskamer ambtshalve kan oordelen dat sprake is van misbruik van procesrecht waardoor geen sprake is van een redelijke grond voor het doen van een enquêteverzoek en voormeld verzoek dient te worden afgewezen.

In bovenvermelde zaak had een partij haar verzoek gebaseerd op feiten en omstandigheden waarvan zij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen of op stellingen waarvan zij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden, en dat zij op die grond misbruik van haar bevoegdheid tot het doen van een enquêteverzoek heeft gemaakt.

Heeft u een vraag omtrent de (on)mogelijkheden van een enquêteprocedure? Claassen Advocaten adviseert u graag over uw positie en komt zo nodig voor u in actie. Aarzel niet en neem contact op met een van onze ondernemingsrecht specialisten voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Rik Sieben

Rik Sieben is een toegewijde advocaat bij Claassen Advocaten, gespecialiseerd in het ondernemings- en financieel recht. De aanpak van Rik als advocaat is rustig, maar beslist. Als de verhoudingen onder druk komen te staan en er grote belangen spelen weet hij hoe hij kan de-escaleren en werken aan vertrouwen. De basis hiervoor is zijn ervaring als advocaat en docent in het ondernemingsrecht. Als het niet meer werkt om in gesprek te gaan pakt Rik door aan de hand van de meest geschikte (juridische) optie.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten